Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-24

POOLIA: Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen
den 5 maj 2014 kl 16.00 i bolagets lokaler i Stockholm på Kungsgatan
57A, plan 2.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 28 april 2014. En anmälan om
deltagande i årsstämman ska också vara Poolia tillhanda senast
måndagen den 28 april 2014.

Anmälan om deltagande i årsstämman kan göras till
Poolia AB
Att: Tarja Roghult
Box 207
101 24 Stockholm
Anmälan kan också göras per
telefon: 08-555 650 33
e-post: tarja.roghult@poolia.com
I anmälan ska namn, telefonnummer, person- eller organisationsnummer
samt antal biträden anges. För att aktieägare med
förvaltningsregistrerade aktier ska ha rätt att delta i årsstämman
fordras att aktieägaren låter registrera sitt innehav under eget namn
så att aktierna är ägarregistrerade i god tid före den 28 april 2014.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.
Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
Poolias valberedning föreslår omval av ledamöterna Monica Caneman,
Lennart Pihl, Dag Sundström, Anna Söderblom och Björn Örås. Björn
Örås föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor
Poolias valberedning föreslår omval av Deloitte AB med huvudansvarige
revisorn Henrik Nilsson.

Förslag till årsstämmans dagordning och beslut finns tillgängligt
under www.poolia.com från den 7 april 2014.

Kontaktperson:
Morten Werner, vd och koncernchef, tel. 070 636 25 25

Poolias affärsidé är att förse företag och organisationer med den
kompetens som, tillfälligt eller permanent, tillgodoser deras behov
av kvalificerade tjänstemän. Poolia är specialiserat på rekrytering
och uthyrning inom affärsområdena Finance & Accounting, Financial
Services, Office Support, IT & Engineering, Sales & Marketing, Human
Resources samt Executive Search. Poolia är verksamt i Sverige,
Finland och Tyskland. Poolia är börsnoterat sedan 1999 på NASDAQ OMX
Stockholm AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/poolia/r/kallelse-till-arsstamma,c9556806

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.