Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-14

Positiva vibbar i Safe Lane Gaming

Ibland känns det rätt, det kan vara att man träffar någon där personkemin stämmer överens eller att man kommer till ett bolag där man känner att det finns en god anda och att det är ordning och reda - inte minst på dokument och ekonomi.

Fredagen den 11.11 strax före klockan 11 steg jag in på Safe Lane Gamings kontor på Kungsholmen, det är beläget på en innergård och gränsar till en fin park där personalen äter sin lunch på sommaren. Kontoret liknade flera andra spelbolags kontor som jag besökt, där fanns många dataskärmar, flera flipperspel och ett pingisbord. Skorna tog man av sig i tamburen, inne på kontoret gick man i strumplästen, det gav en känsla av kreativitet, lugn och värme - under mitt besök spelades varken flipper eller pingis.

Vi aktieägare visades ner i en källarlokal under kontoret där stämman skulle hållas, det var uppdukat med vatten, kaffe och konditoribitar. Funktionellt, men inte elegant kan man beskriva det som. Bolagets ordförande Björn Mannerqvist öppnade stämman och föreslog att juristen David Nylén skulle leda förhandlingarna vilket stämman instämde i. Det visade sig efterhand att David Nylén är en kompetent och bra stämmoordförande = ännu ett plus i kanten på noteringarna.

Stämman fattade beslut om att höja bolagsordningens övre gräns för antalet aktier till 10.739.819.724, alltså kan bolaget komma att emittera mer än tio miljarder aktier! Styrelsen har inte diskuterat att göra en omvänd split för att minska det stora antalet aktier och höja kvotvärdet. I övrigt beslöt stämman att göra en riktad kvittningsemission till ett antal långivare vilket betyder att bolaget efter detta endast har ett banklån. De flesta av långivarna som omfattades av kvittningsemissionen fick även teckningsoptioner.

Som sista punkt ville styrelsen ha bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner upp till taket för antalet aktier, alltså knappt 11 miljarder! Där blev det diskussion och vd Arvid Klingström medgav att man kanske tagit i lite för hårt i förslaget. Beslutet blev att styrelsen får göra apportemissioner upp till det maximala antalet vid förvärv av andra bolag, men när det gäller riktade kontantemissioner begränsas bemyndigandet till 10% av befintligt antal aktier. Bra att styrelsen lyssnar även på mindre aktieägare och kan ändra sitt förslag under pågående stämma!

Det ska bli intressant att följa bolagets utveckling och se om magkänslan stämde.

 

Bevakare och skribent: Leo Gillholm

Författare Bolagsbevakningen