Du är här

2018-07-18

PostNord: Delårsrapport januari-juni 2018: Nya affärsuppgörelser, fortsatt omställning och kvalitetsfokus under andra k...

ANDRA KVARTALET 2018

· Nettoomsättningen ökade med 5% till 9 503 (9 067) MSEK
· Rörelseresultatet minskade till -901 (-291) MSEK
· Justerat rörelseresultat uppgick till 68 (-4) MSEK
· Periodens resultat uppgick till -901 (-336) MSEK
· Resultat per aktie uppgick till -0,45 (-0,17) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 862 (922)
MSEK

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef

Andra kvartalet har kännetecknats av en hög aktivitetsnivå på alla
plan. Utöver att godkännandet från EU för den första delen av ägarnas
finansiering av den danska omställningen erhölls under kvartalet, har
flertalet nya affärsuppgörelser slutits.

Den 28 maj meddelade EU-kommissionen att de godkänner statsstödet om
SEK 1 533 miljoner avseende kompensation från danska staten till Post
Danmark A/S för merkostnader för den samhällsomfattande posttjänsten.
Den 11 juni beslutade styrelsen för PostNord att omedelbart fullfölja
den sedan tidigare kommunicerade omställningen av PostNord Danmark
som varit vilande i väntan på EU:s godkännande av finansieringen.
Andra kvartalets resultat påverkas netto med SEK -1,1 miljarder, till
följd av ovan nämnda statsstöd samt avsättning för omställningen.

Paketvolymerna fortsätter att öka kraftigt, 17 procent under
kvartalet, och brevvolymerna att minska, -7 procent. För att möta de
ökade paketvolymerna har vi tagit flera nya terminaler i drift. Vi
har en utmaning i Sverige med stora fall i brevintäkterna samtidigt
som antalet hushåll som skall besökas ökar. En utveckling som
självklart pressar lönsamheten i vår brevverksamhet. Koncernen gör i
princip ett nollresultat, exklusive jämförelsestörande poster, för
första halvåret. Koncernens resultat påverkas kraftigt av förlusterna
i Danmark under omställningen och att det svenska bolaget har ökade
kostnader för att säkerställa hög leveranskvalité. Jämfört med andra
kvartalet 2017 gör vi ett bättre resultat, delvis till följd av att
påsken infaller olika mellan åren.

Ombudsavtalet med ICA i Sverige har förlängts med ett flerårigt avtal.
Dessutom har vi slutit ett nytt ombudsavtal med Reitan Convenience
Sweden AB, ägaren till Pressbyrån och 7-Eleven butikerna. De nya och
förlängda avtalen är ett kvitto på det affärsmässigt attraktiva i att
vara ombud samt säkerställer ett ledande ombudsnät i Sverige även för
framtiden. Även PostNord Strålfors har under kvartalet tecknat flera
nya avtal, där fysisk kommunikation kombineras med digital, bl.a.
Aller Media, Telia Danmark, Intrum och Kraftringen.

Vi fortsätter att utveckla våra digitala tjänster. Vi har exempelvis
introducerat användningen av svenskt Bank-ID i vår PostNord-app. För
de kunder som valt den lösningen har mottagarna möjlighet att styra
om paketen eller byta mottagare i vår app, som i dagsläget har drygt
1,5 miljon användare i Norden. Vi har också kommunicerat att vi avser
att lansera vår egen digitala brevlåda i Sverige samt har ansökt till
Skatteverket om att bli godkänd digital brevlådeoperatör av "Mina
meddelanden". Under kvartalet introducerade vi en digital lösning för
momsbetalning direkt vid köpet för den som handlar hos det
amerikanska bolaget Wish. Lösningen gör det enklare för såväl kund
som PostNord. Vi förväntar att fler e-handelsaktörer skall ansluta
till lösningen.

Under kvartalet har PostNord genomfört en landsomfattande turné i
Sverige, för att lyssna på mottagarnas synpunkter på vår verksamhet.
Även i Danmark gör vi en liknande aktivitet, där vi bjuder in
medborgarna att möta oss på något av våra posthus. I Sverige har vi
under drygt två månaders tid besökt 23 platser, från Luleå i norr
till Malmö i söder, och pratat med drygt 20 000 människor för att få
deras synpunkter på vår verksamhet. Även om vi fått en hel del
synpunkter på vår service, så är den vanligaste kommentaren "jag har
inga problem med er verksamhet, men jag har läst i tidningen om alla
problem ni har". Det stärker oss i uppfattningen att vi är på rätt
väg. Vår verksamhet uppskattas av många, men vi måste fortsätta att
ha fokus på att möta mottagarnas förväntningar på leveranskvalité.
Bara när vi matchar dem kommer vi att återfå det förtroende som vi så
väl behöver för att genomföra de stora förändringar som kontinuerligt
krävs för att hantera minskade brevvolymer och kraftigt ökad
e-handel.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan
information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl.
13.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations-
och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer
postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel,
distribution och logistik i Norden. 2017 hade koncernen cirka 31 000
anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget
är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på
www.postnord.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/postnord/r/delarsrapport-januari-juni-2018-nya...
http://mb.cision.com/Main/1545/2577460/880223.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.