Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

PostNord: Delårsrapport januari-september 2017: Osäkerheten skingras - finansiering av den danska omställningen och svens...

JULI-SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättning 8 565 (8 895) MSEK.
· Rörelseresultat -199 (-101) MSEK.
· Justerat rörelseresultat -123 (-41) MSEK.
· Jämförelsestörande poster netto -77 (-60) MSEK.
· Periodens resultat -224 (-145) MSEK.
· Resultat per aktie -0,11 (-0,07) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten -370 (-656) MSEK.

JANUARI-SEPTEMBER 2017

· Nettoomsättning 26 996 (28 123) MSEK.
· Rörelseresultat -396 (-71) MSEK.
· Justerat rörelseresultat 66 (258) MSEK.
· Jämförelsestörande poster netto -462 (-329) MSEK.
· Periodens resultat -544 (-208) MSEK.
· Resultat per aktie -0,27 (-0,10) SEK.
· Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 542 (-103) MSEK.

Kommentar från Håkan Ericsson VD och koncernchef
Fredagen den 20 oktober presenterade ägarna, den svenska och danska
staten, en uppgörelse rörande finansieringen av omställningen av den
danska verksamheten till den nya produktionsmodellen.
Överenskommelsen, som är villkorad av godkännande av EU kommissionen,
beslut från Folketinget och den svenska riksdagen, lämnar en tydlig
signal om att ägarna står bakom PostNord koncernen och dess
verksamhet. Tillsammans med den nya svenska postlagen och de
förordningsändringar som föreslås skapas goda förutsättningar för
PostNords fortsatta verksamhet. PostNord intensifierar under
kvartalet insatserna inom tjänsteutveckling och
kvalitetsförbättringar för att stärka kundupplevelsen som helhet.

PostNords jämförbara nettoomsättning minskade med cirka 3 % under
tredje kvartalet och uppgick till 8 565 (8 895) MSEK. Minskningen
förklaras av fortsatt stor nedgång i koncernens brevvolym med totalt
10 %, varav 7 % i Sverige och 21 % i Danmark. För årets första nio
månader minskade jämförbar nettoomsättning med cirka 4 % och totala
brevvolymen med 10 %, varav 7 % i Sverige och 20 % i Danmark.
Samtidigt som digitaliseringen resulterar i minskade brevvolymer ser
vi en stark tillväxt på e-handelsdriven logistik samt digitala
tjänster. Volymökningen för koncernens e-handelsrelaterade
B2C-volymer var 17 % under tredje kvartalet och 14 % för årets första
nio månader. Det innebär att den växande e-handelsaffären till del
kompenserar för minskade intäkter från den traditionella
brevverksamheten.

Tredje kvartalet är säsongsmässigt ett svagt kvartal för PostNord och
det justerade rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -123 (-41)
MSEK. Det lägre resultatet jämfört med föregående år förklaras av den
kraftiga omsättningsminskningen för brevaffären. För årets första nio
månader var det justerade rörelseresultatet 66 (258) MSEK. De
jämförelsestörande posterna uppgick till -77 (-60) MSEK för kvartalet
och till -462 (-329) MSEK för årets första nio månader och avser i
sin helhet kostnader relaterade till avvecklingen av anställda med så
kallade särskilda villkor i den danska verksamheten.

En ny svensk postförordning ska träda ikraft från den 1 januari 2018.
Detaljerna är ännu inte klargjorda men PostNord välkomnar att
nuvarande krav på övernattbefordran ändras till tvådagarsbefordran.
Samtidigt ändras kvalitetskravet från 85 % till 95 %. Vid övergången
till tvådagarsbefordran skall en ny prisnivå sättas för den nya
produkten. Tyvärr föreslås inte de möjligheter för en flexiblare
prissättning och distribution som vi hade önskat. Vi ser dessutom
inte att de ändrade reglerna tar höjd för fortsatt volymfall på grund
av digitaliseringen. Förändringarna som föreslås i postlagen innebär
att Post- och telestyrelsen (PTS) ges vissa ytterligare mandat inom
kravställning och tillsyn.

Arbetet med att ytterligare stärka kvaliteten och kundupplevelsen har
fortsatt mycket hög prioritet och vi har därför avsatt ytterligare
resurser för att säkerställa en hög kvalitetsnivå i Sverige. En av
utmaningarna kommer från att den starka svenska konjunkturen gör att
efterfrågan på personal är hög. Baksidan, av denna i grunden positiva
tillväxt, är att det råder mycket stor konkurrens om de individer som
har den kompetens och erfarenhet PostNord söker.

I takt med att e-handeln fortsätter att växa vill konsumenterna ha
snabbare och mer flexibla leveranser. För att stärka
e-handelsföretagens erbjudande har PostNord ökat takten i
tjänsteutvecklingen. Med början i de största städerna introduceras
successivt hemleveranser kvällstid som ny standard inom Norden.
Samtidigt införs lördagsleveranser till serviceställen i Sverige,
vilket redan har införts i Danmark, som innebär att konsumenter kan
e-handla på fredag och hämta ut varan på lördag förutsatt att
e-handlarna packar varan i tid. Att PostNords "app" för paket nu har
över en miljon nedladdningar i Norden är mycket glädjande, och
framför allt är det positivt att användningsfrekvensen är mycket hög.
Aktivt lyssnande och förmågan att snabbare agera på våra kunders och
deras mottagares önskemål fortsätter att vara plattformen i
utvecklingen av vårt kundorienterade erbjudande.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10, e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Emma Riblom. Denna information är sådan information som
PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations-
och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer
postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel,
distribution och logistik i Norden. 2016 hade koncernen cirka 33 000
anställda och en omsättning på drygt 38 miljarder SEK. Moderbolaget
är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på
www.postnord.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/postnord/r/delarsrapport-januari-september-201...
http://mb.cision.com/Main/1545/2377842/743114.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.