Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

PostNord: Starkt första kvartal 2019 i en utmanande tid

Första kvartalet 2019 *

· Nettoomsättningen uppgick till 9 471 (9 102) MSEK vilket innebar
en organisk ökning med 2 %

· Rörelseresultatet uppgick till 162 (-74) MSEK
· Periodens resultat var 56 (-167) MSEK
· Resultat per aktie var 0,03 (-0,08) SEK
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 435 (-25) MSEK
* Jämförelsetalen är inte omräknade i enlighet med IFRS 16,
Leasingavtal.

Kommentar från Annemarie Gardshol tillförordnad koncernchef

När PostNord i dag redovisar resultatet för första kvartalet 2019, är
det under ledning av tillförordnad koncernchef Annemarie Gardshol.
PostNord behöver fortsätta att ställa om för både den minskade
brevmarknaden och den växande paketmarknaden i än högre takt, utan
att äventyra kvalité och service. I april genomfördes förändringar i
högsta ledningen och dåvarande VD och CFO lämnade bolaget. För att
möta omvärldsförändringarna i samhället och därigenom stärka
PostNords ledande position i Norden arbetar den nya ledningen nu med
att ta fram en plan för att genomföra nödvändiga förändringar.

-Jag har arbetat i koncernen i sju år och år mycket stolt över alla
fantastiska medarbetare som går till jobbet varje dag och verkligen
vill göra skillnad. Jag upplever att det finns en revanschlystnad i
bolaget. Man vill inget hellre än att vi gemensamt ska klara av den
stora förändringsresa vi befinner oss på och återfå förtroendet från
kunder och allmänhet samt växa och få fler att upptäcka våra
produkter och tjänster, säger tillförordnad koncernchef Annemarie
Gardshol.

Första kvartalet 2019 visar en stark resultatförbättring och tillväxt.

-Trots att det är en utmanande tid med fortsatt digitalisering av
brevmarknaden är det glädjande att kunna konstatera en stark
resultatförbättring. Efter ett antal år av minskad omsättning växer
vi igen. Det gör vi i huvudsak genom stark tillväxt inom
e-handelslogistik, men också en något dämpad volymnedgång på brev i
förhållande till tidigare kvartal. Vi ser också en viss återströmning
av kunder från konkurrenter på brevsidan i Sverige vilket
naturligtvis är glädjande, säger tillförordnad koncernchef Annemarie
Gardshol.

PostNords huvudfokus är att bidra till en enklare vardag i enlighet
med konsumenternas förväntan. Ambitionen är att i ökande grad erbjuda
det leveranssätt som passar bäst för konsumenten i varje enskild
situation. För att möta, förbättra och förenkla kundupplevelsen har
flera e-handelsrelaterade lösningar introducerats under kvartalet.

-I mars inledde vi ett test i Danmark med 200 digitala paketboxar,
kallade "Nærboks", tillsammans med företaget SwipBox. Boxarna som
oftast ligger på gångavstånd från bostaden ger, i kombination med
PostNords app, en helt ny infrastruktur för enkel, miljövänlig och
bekväm leverans. Om testet faller väl ut planeras utrullning av
paketboxar i hela Danmark och på lite längre sikt i övriga nordiska
länder. En annan förenkling som vi infört är spårbarhet på produkten
varubrev i Sverige. Nu får man leveransbesked via sms eller appen så
fort varubrevet läggs i brevlådan. Ytterligare ett exempel är samma
dag-leveranser, som vi i Sverige lanserat i ett test med butikskedjan
Lager 157 genom tjänsten SameDay. Vi planerar att permanenta och
utöka tjänsten till fler företag under 2019, säger Annemarie
Gardshol.

För att möta förväntningarna görs även satsningar för att utöka
kapaciteten.

-För att hantera pakettillväxten satsar PostNord i framtiden på fler
paketterminaler, nu senast två olika terminaler för paket och
tredjepartslogistik i Helsingborg, nya distributionsfordon samt över
700 fler ombud i främst Danmark och Sverige för ökad tillgänglighet.
PostNord för även en dialog med e-handelskunder för att anpassa
erbjudanden så att terminaler och bilar kan utnyttjas mer effektivt
över dygnet och veckans alla timmar. Det ger utökad kapacitet,
minskad miljöpåverkan och fler leveransalternativ, säger Annemarie
Gardshol.

Den accelererande digitaliseringen i Sverige förutsätter anpassat
serviceerbjudande och mer kostnadseffektiv produktionsmodell.
PostNords anpassningar till en fortsatt minskad efterfrågan på brev
fortsätter i syfte att minimera negativ påverkan på koncernens
finansiella resultat.

-Trots att första kvartalet var ett relativt starkt kvartal totalt
sett, ser framtiden fortfarande utmanande ut för vår brevverksamhet
och det kommer vara utmanande att enbart med interna aktiviteter
kompensera för fallet. Omställningen av en så här stor verksamhet tar
tid om den skall göras på ett ansvarsfullt sätt och samtidigt inte
äventyra kvalitén. Därför måste vi ha en flexibel och förutsägbar
reglering i Danmark och Sverige, säger Annemarie Gardshol.

Den nuvarande postregleringen är inte tillräckligt flexibel och
förutsägbar för att möta den framtida utvecklingen. För att vi ska
kunna upprätthålla en långsiktig postverksamhet för alla i hela
landet, både i Sverige och Danmark, måste regleringen uppdateras.
Beslutsfattarna bör klargöra vilken postservice medborgarna skall
erbjudas och hur denna skall finansieras. Vi för en bra dialog med
både svenska och danska staten om detta.

Det målmedvetna arbetet med att förbättra förtroendet för PostNord
fortlöper och har högsta prioritet.

-Vi ser vissa förbättringar i förtroendemätningar, men har fortfarande
långt kvar till acceptabel nivå. Den ska vi nå genom att fortsätta
att hålla en hög leveranskvalité, vara lyhörda för kundernas behov
och leverera innovativa kund- och konsumentorienterade tjänster.
Genom initiativet PostNord lyssnar får vi direkt feedback på våra
leveranser. Återkopplingen använder vi oss av i vårt dagliga
förbättringsarbete, säger Annemarie Gardshol.

Utvecklingen av leveranskvalitet på logistikprodukterna ligger på en
god nivå och kvaliteten på brev under kvartalet är fortsatt god både
för den svenska och danska verksamheten.

Nyligen utsågs PostNord av konsumenterna till det mest hållbara
logistikvarumärket i branschen i Europas största
varumärkesundersökning med fokus på hållbarhet. Det är ett kvitto på
att koncernen är på rätt väg med vårt hållbarhetsarbete.

Vid frågor kontakta: PostNord Medierelationer, tel 010-436 10 10,
e-post press@postnord.com

Kontaktperson: Thomas Backteman. Denna information är sådan
information som PostNord AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktperson försorg, för offentliggörande den 24 april 2019 kl.
12.30 CET.

Vi levererar! PostNord är den ledande leverantören av kommunikations-
och logistiklösningar till, från och inom Norden. Vi säkerställer
postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.
Genom vår expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar vi
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel,
distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000
anställda och en omsättning på drygt 37 miljarder SEK. Moderbolaget
är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna. Besök oss på
www.postnord.com

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/CB410A7440A8F7BBE0...
https://mb.cision.com/Main/1545/2795357/1030731.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.