Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

POWELL: ARBETSMARKNADEN HAR ÄNNU EN BIT KVAR ATT GÅ (OMS)

(Sändes även onsdag kväll)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden fortsätter och efterfrågan på arbetskraft är mycket stark, men återhämtningen har ännu en bit att gå

Det sade Fed-chefen Jerome Powell vid en presskonferens efter räntebeskedet tidigare på onsdagen.

Han sade att faktorer relaterade till pandemin, som omsorgsbehov, fortsatt virusoro och arbetslöshetsstöd, verkar hämma sysselsättningsutvecklingen, men dessa faktorer väntas avta kommande månader vilket bör leda till starkare sysselsättningstillväxt.

Powell noterade också att inflationen har stigit "noterbart", och han räknar med att den förblir förhöjd kommande månader. Han sade att flaskhalseffekter relaterade till återöppnandet av ekonomin har varit större än väntat, men när dessa övergående effekter avtar väntas inflationen sjunka tillbaka mot det långsiktiga målet.

Powell tillade också att det nya ramverket betonar vikten av väl förankrade inflationsförväntningar, och de förefaller ligga väl i linje med Feds inflationsmål.

"Om vi skulle se tecken på att banan för inflationen eller långsiktiga inflationsförväntningar skulle röra sig materiellt och ihållande bortom vårt mål är vi redo att anpassa policyhållningen", sade han

Han sade också att kommittén fortsatte att utvärdera framstegen på vägen mot de mål den har satt upp för att inleda en nedtrappning av tillgångsköpen. Mötet diskuterade också takt och komposition i den eventuella nedtrappningen av köpen.

"Vid kommande möten kommer kommittén åter att utvärdera ekonomins framsteg mot våra mål, och tidpunkten för en eventuell förändring i takten i våra tillgångsköp kommer att bero på inkommande data", sade han

Powell upprepade också att Fed kommer att ge tydliga besked i förväg innan de gör några förändringar i tillgångsköpen.

Fedchefen tillfrågades om de har några numeriska mål för när de "substantiella ytterligare framstegen" kan anses vara uppnådda. Svaret blev att det inte finns någon numerisk tröskel för maximal sysselsättning, men han upprepade att det ännu är en bit kvar att gå när det gäller arbetsmarknaden.

Jerome Powell sade vidare att deltavarianten av coronaviruset kommer att ha signifikanta hälsoeffekter för vissa, men tillade att de senaste virusvågorna har mindre allvarliga ekonomiska implikationer. Han vill avvakta och se om detta även gäller för deltavarianten, men tillade att det är ett rimligt antagande.

Han sade också att Fed inte ens är nära att överväga en höjning av styrräntan.

Beträffande inflationen sade Powell att den senaste tidens oväntat höga utfall fortsatt kan kopplas till en handfull kategorier som kan relateras till återöppnandet av ekonomin. Han sade att riskerna för inflationen på kort sikt väger över mot uppsidan, men han har fortsatt förtroende för att inflationen kommer att sjunka tillbaka på medellång sikt.

Fedchefen tillfrågades också om den senaste tidens stora rörelser i obligationsräntorna; han konstaterade att det inte finns någon konsensusuppfattning om vad som kan förklara rörelserna men han ser inte något i utvecklingen som utmanar trovärdigheten för Feds ramverk.

Jerome Powell sade också att Fed tror att USA:s arbetsmarknad kommer att göra goda framsteg de kommande åren på vägen mot maximal sysselsättning. Han sade att USA är tydligt på väg mot en mycket stark arbetsmarknad, och att det inte borde ta allt för lång tid att nå denna starka arbetsmarknad.

Beträffande tillgångsköpen sade Jerome Powell att ett antal ledamöter rest frågor om bostadsobligationerna när det gäller nedtrappingen av tillgångsköpen. Hans egen bedömning är att nedtrappningen av köpen av bostadspapper och statspapper kommer att inledas samtidigt eftersom de påverkar de finansiella förhållandena på ett likartat sätt.

Fedchefen sade också att löneökningstakten har stigit, i synnerhet för relativt lågt betalda tjänstejobb. Han oroar sig dock inte för att lönerna stiger vid nyanställningar och han ser inte något som signalerar någon löne/pris-spiral nu.




Författare Direkt-SE