Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-07

PowerCell: Kommuniké från årsstämma 2015 i PowerCell Sweden

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA 2015 I POWERCELL SWEDEN

PowerCell Sweden AB (publ) höll onsdagen den 6
maj 2015 årsstämma i bolagets lokaler på Ruskvädersgatan 12 Göteborg. Till
ordförande för årsstämman valdes styrelseordförande Per Wassén. Följande
huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen.

Årsstämman godkände styrelsens förslag avseende resultatdisposition och
beslutade efter beaktande av årets förlust om 46 981 771 kronor att enligt
balansräkningen till förfogande stående vinstmedel, 75 669 400 kronor, ska
överföras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter; Per Wassén,
Dirk De Boever, Magnus Jonsson, Göran Linder och André Martin. Som
styrelsens ordförande omvaldes Per Wassén. Årsstämman beslutade vidare om
omval av samtliga styrelsesuppleanter; Andreas Gunnarsson, Mattias
Silfversparre och Sven Vandeputte. Styrelsen omfattar, liksom 2014, fem
styrelseledamöter och tre styrelsesuppleanter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor. Det antecknades att
Birgitta Granquist utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att
vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen, ersättnings- och revisionsutskottet samt revisorn
Årsstämman fastställde enligt valberedningens förslag att arvode ska utgå
enligt följande:
Till styrelsen ska arvode utgå med sammanlagt 650 000 kronor, varav 250 000
kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga av
årsstämman valda ledamöter. Till styrelsens ersättningsutskott samt till
styrelsens revisionsutskott ska inget arvode utgå. Arvode till revisor ska
utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets
webbplats (www.powercell.se ).

Valberedning
Styrelsens förslag att tillsätta en valberedning lades fram. Framlades
också motförslag till styrelsens förslag att tillsätta en valberedning.
Motförslaget innebar ett förtydligande att någon av de röstmässigt tre
största aktieägarna i bolaget inte heller får utse en styrelsesuppleant
till ledamot i valberedningen.

Stämman beslutade i enlighet med motförslaget att tillsätta en valberedning
som har till uppgift att bereda årsstämman förslag avseende antal
styrelseledamöter, styrelsearvode, styrelseordförande och övriga ledamöter
i styrelsen, ordförande på bolagsstämma samt revisor och revisorsarvoden.

Fullständigt av årsstämman beslutat förslag finns tillgängligt på bolagets
webbplats (www.powercell.se ).

Riktlinjer för bestämmande av ersättning till bolagets ledande
befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till beslut beträffande riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets webbplats (
www.powercell.se ).

2015-05-07

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Henell
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 739 10 37 03
Email: magnus.henell@powercell.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PowerCell Kommunike fran arsstamma.pdf

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) är Nordens ledande bränslecellsbolag som
utvecklar miljövänliga elgeneratorer med unika bränsleceller och
reformerteknologi som är lämplig för både existerande och framtida
bränslesystem.

PowerCell har utvecklat bränslecellsteknik i mer än ett decennium, och har
fulländat en unik design som möjliggör produktion av en lätt, mångsidig och
tillförlitlig kraftkälla för bil-, transport- och stationära applikationer.
Genom att kombinera sin bränslecells- och reformerteknologi har PowerCell
utvecklat ett bränslecellssystem som omvandlar diesel till el på ett
energieffektivt och miljövänligt sätt, med minimala avgaser och tyst drift.
Bränslecellssystemet är initialt anpassat som elkraftförsörjning inom
telekomindustrin.

PowerCell är en avknoppning från Volvokoncernen med målet att utveckla och
producera miljövänliga kraftsystem baserade på en unik bränslecells- och
reformerteknologi som matchar befintlig infrastruktur för bränsle.
PowerCell är baserat i Göteborg. PowerCell Sweden AB (publ) är listat på
First North vid Nasdaq Stockholm. Bland de största ägarna finns Volvo Group
Venture Capital, Fouriertransform, Midroc New Technologies och Finindus.
För ytterligare information, vänligen besök: www.powercell.se

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.