Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-16

Prebona AB: Årsstämmokommuniké 2020 Prebona AB (publ)

Vid stämman var 6 318 199 aktier representerade. 

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. 

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant. 

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 90 000 kronor till styrelseordförande och med 45 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning. 

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan-Otto Carlsson, Björn Hedlund, Matti Sällberg, Claes De Geer samt Christian Östberg som styrelseledamöter samt välja Björn Hedlund till styrelseordförande. 

Till revisor utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att de kommer att utse Lars Kylberg till huvudansvarig revisor. Lars Kylberg är sedan tidigare bolagets revisor. 
Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa årsstämma. 

Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Författare Prebona

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.