Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Prebona: Delårsrapport Q1 2016, Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 januari - 31 mars 2016

· Rörelsens intäkter uppgick till 18 794 (9 999) SEK
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 553 157 (-337
839) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 649 327
(-470 406) SEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,11 (-6,37) SEK
· Antal aktier vid periodens utgång är 14 052 588 st (53 044 st)
Väsentliga händelser under rapportperioden

· Strategiskt samarbetsavtal med docent Giske vid KI signerades för
utveckling av antibakteriell substans.

· Tillverkning kom igång framgångsrikt i egna lokaler i
Simrishamn.

· Initial försäljning av produkt till återförsäljare i Sverige.
· Ny produkt, Siccol, färdigutvecklad för att göra fönsterglas
självrengörande.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Strategiskt samarbetsavtal med SLU signerades för utveckling av
växtskydd.

· Strategiskt samarbetsavtal med KTH signerades för utveckling av
vattenreningssytem.

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar funktionella,
miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom
affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas
vision är att bli en världsledande leverantör av funktionella
material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på
AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar, Orvar Otterstedt, Prebona AB (publ).

Under första kvartalet 2016 har Prebona tagit ytterligare viktiga steg
mot positivt kassaflöde. Vi flyttade in i ändamålsenliga lokaler vid
årsskiftet och har ägnat stor energi åt att framgångsrikt bygga upp
en produktionsapparat i pilotskala. Genom att flytta produktionen
till egna lokaler ökar möjligheten för kvalitetskontroll och
förbättrade marginaler.

Den första kommersiella produktionssatsen tillverkades i egna lokaler
under mars och en mindre mängd produkt levererades till kund samma
månad. Kunden var Spisa, ledande i Europa inom odling av färska
kryddor, som därmed fick sin andra leverans av produkt. Dessutom har
Holmen kommit tillbaka och beställt ytterligare en mindre mängd
produkt för utvärdering av skydd mot skadeinsekter.

Vidare har vi fortsatt att utveckla vårt återförsäljarnätverk i
Sverige och Europa. Under mars var vår återförsäljare i Rumänien,
Holland Farming, på utbildning i Prebonas ändamålsenliga lokaler i
Simrishamn och är nu igång med att hitta affärsmöjligheter i
Rumänien. Vår återförsäljare i Sverige har gjort initiala
beställningar på produkt som också har levererats. Intresset från
fastighetsägare att göra tak, fasader och fönster självrengörande är
mycket stort eftersom kostnaden för underhåll går ner samtidigt som
deras fastigheter håller sig renare, vilket är både en ekonomisk och
miljömässig vinst.

De strategiska samarbeten som har formaliserat i form av avtal under
första kvartalet 2016 är mycket viktiga för utveckling av substanser
inom läkemedelsindustrin och växtsskyddsbranschen. Samarbetsavtalet
med KTH för utveckling av vattenreningssystem är också av stort värde
för att säkerställa tillgång på rent vatten i många regioner.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K2).

Kommande rapporter

Halvårsrapport: 15 augusti 2016

Granskning av revisor

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Kontakt

För mer information, se www.prebona.com eller vänligen kontakta:

Orvar Otterstedt, VD
Mobil +46 (0)70 523 3047
e-post: orvar.otterstedt@prebona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/delarsrapport-q1-2016--prebona-ab--p...
http://mb.cision.com/Main/13511/2008034/515043.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.