Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Prebona inleder försäljningssamarbete med Zep Inc i USA

Prebona AB (publ) meddelar idag att bolaget inleder ett försäljningssamarbete med Zep Inc, som är en ledande distributör av kemiska produkter inom rengöring och desinfektion mot företag och detaljister på den amerikanska marknaden.

Prebona har ingått ett distributionsavtal med Zep Inc (www.zep.com) avseende marknadsföring och försäljning av Prebona's produkter i Nordamerika med fokus på USA inom applikationsområdet AirCare och produkten Prebona OdorControl. Avtalet löper under en initial period om tre år.

Zep Inc omsätter ca. 7 miljarder kronor. Zep producerar och distribuerar kemiska produkter såsom rengöringsmedel samt desinfektionsmedel mot ett stort antal branscher som exempelvis transport, livsmedelsindustri samt konsumentmarknaden. Bolaget har etablerade kontakter med ett stort antal kunder över hela USA. Zep kommer initialt att marknadsföra Prebona OdorControl.

- Zep har utvärderat Prebona's miljövänliga och effektiva teknologi med mycket goda resultat vilket resulterat i att de nu beslutat sig för att introducera Prebona OdorControl mot både den professionella marknaden samt även konsumentmarknaden säger Patrik Bernstein, VD Prebona AB. Vår bedömning är att försäljningen kommer igång under hösten i år. Strategiskt är detta en viktig partner på den amerikanska marknaden eftersom vi fokuserar på att hitta och arbeta med ett fåtal stora distributörer i olika branscher eller inom olika geografiska regioner med målet att bygga en global säljstruktur. Avtalet innebär att Prebona får en mycket väletablerad och stark partner på den amerikanska marknaden, avslutar Patrik Bernstein.

För ytterligare information kontakta:

Prebona AB (publ)

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678,

E-post: patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare, AgriCare samt HealthCare. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2021.

Författare Cision