Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-27

Prebona: Komplettering: Prebona genomför en riktad emission

Komplettering med anledning av felaktigt datum i MAR-etikett i
anslutning till tidigare kommunicerat pressmeddelande. Styrelsen i
Prebona AB (publ), org. nr. 556855-5022 ("Bolaget"), beslutade
2020-02-26 att, med stöd av bemyndigande vid årsstämma den 11 juni
2019, emittera högst 600 000 units i en riktad emission på följande
villkor.

En unit består av två aktier samt en teckningsoption som kan tecknas
under tiden 1 juni- 31 december 2020. Rätt att teckna units
tillkommer följande personer som också har tecknat samtliga units i
enlighet med beslutet. Oscar Duvik 100 000 units, Tobias Schön 200
000 units, Niclas Löwgren 100 000 units samt Gerhard Dal 200 000
units.

Teckningskursen är 5,00 kronor per unit. Teckningskursen motsvarar
volymvägd genomsnittskurs för bolagets aktie under 10 handelsdagarna
före beslutet samt en rabatt på 10,9%. Teckningsoptionerna emitteras
utan vederlag men kan bara tecknas i en unit. En teckningsoption
berättigar innehavaren att under tiden 1 juni - 31 december 2020
teckna en ny aktie för 3 kronor. Teckningsperioden är den 26 februari
2020. Betalning för tecknade units ska erläggas inom två dagar från
teckning.

Styrelsens beslut medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 60
000 kronor genom utgivande av högst 1 200 000 aktier. Styrelsens
beslut medför vidare att högst 600 000 teckningsoptioner ges ut med
rätt att teckna sammanlagt högst 600 000 aktier. Bolagets
aktiekapital kan genom utnyttjande av teckningsoptionerna komma att
ökas med ytterligare högst 30 000 kronor. Emissionen innebär en
utspädning om ca 5,5 % samtidigt som bolaget tillförs 3 000 000 kr i
likvida medel. Kostnaden för emissionen uppgår till ca 10 000 kronor.
Bolaget har nu 21 256 043 aktier och aktiekapitalet är 1 062 802,15
kr.

Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och
kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka
likviditeten i samband med bolagets nya expansiva strategi. Medlen
avses främst användas för att kunna stödja produktlanseringen av
Prebona Disinfect samt stärka samarbetet med Syngenta som beräknas
kräva ytterligare resurser.

- Den här smidiga och kostnadseffektiva emissionen ger oss en
betydligt bättre möjlighet att accelerera både nya uppkomna
utvecklingsmöjligheter med Syngenta samt påskynda en internationell
introduktion av vårt icke alkohol baserade desinfektionsmedel,
Prebona Disinfect', förklarar Patrik Bernstein, VD Prebona AB

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post:
patrik.bernstein@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar,
marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och
kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena
AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB.
Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella
material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på
Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 februari 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/prebona/r/komplettering--prebona-genomfor-en-...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.