Du är här

2017-08-28

Prebona minskar förlusten i andra kvartalet - upprepar mål om positivt kassaflöde

Nanoteknikbolaget Prebona redovisar högre rörelseresultat.

Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (34 000 kronor). Övriga
rörelseintäkter var 0,4 miljoner kronor 0,1)) och de totala
rörelseintäkterna 1,3 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet samt resultatet före och efter skatt blev -1,3 miljoner
kronor (-1,7).
Resultat per aktie hamnade på -0,09 kronor (-0,12).

Kassa och bank var på 1,8 miljoner kronor (3,8) per den 30 juni.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2,2 miljoner kronor
i andra kvartalet (-1,3).

"Även om försäljningen under Q2 inte har uppnått de nivåer som vi hoppats
på så är den underliggande försäljningstrenden positiv. Ett skäl till de
lägre försäljningsnivåerna är att de tester som har pågått har tagit längre
tid än förväntat och ett annat att vi har behövt utveckla olika
applikationsmetoder för produkten Prebona DuraClean tillsammans med
kunderna. Nu när dessa metoder har utvecklats och flera produkttester har
påbörjats respektive slutförts har vi goda förhoppningar om att
försäljningen kommer att öka stadigt under hösten och vintern. Bolagets
pipeline av affärsmöjligheter ser i dagsläget mycket lovande ut. Målet att
nå positivt kassaflöde i slutet av 2017 kvarstår därför", kommenterar vd
Orvar Otterstedt i delårsrapporten.

Bolagets produktionsprocess har enligt Otterstedt hittills fungerat över
förväntan. Den förväntade försäljningsökningen kräver dock utökad
produktionskapacitet. Förberedelser har därför påbörjats för en expansion
av produktionen.

"Sammantaget kan konstateras att Prebona har flera spännande produkter i
portföljen som har mottagits väl av de kunder som har testat produkterna,
att försäljningen ökar och ser ut att kunna öka stadigt under hösten samt
att det kan finnas en mycket stor potential även inom området Nanomedicine.
Jag ser därför med stor tillförsikt fram emot en spännande höst!",
konkluderar han.

Prebona, Mkr Q2-2017 Q2-2016
Nettoomsättning 0,4 0
Rörelseresultat -1,3 -1,7
Resultat före skatt -1,3 -1,7
Nettoresultat -1,3 -1,7
Resultat per aktie, kr -0,09 -0,12

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0016BD8-table-1

Författare Finwire Smallcap

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.