Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

Prebona: Prebona AB (publ) genomför en mindre riktad emission genom kvittning av lån

Prebona AB (publ) meddelar idag att styrelsen, med stöd av
bemyndigande från bolagets årsstämma den 11 juni 2019, beslutat om en
riktad emission av 396 039 aktier.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 5,05 kronor per
aktie motsvarande 12,00 procents rabatt av den genomsnittliga kursen
för aktien under den period på 10 handelsdagar som slutade den 6
april 2020. Teckningstiden avslutades den 7 april. Emissionen innebär
en utspädning om ca 1,8 % samtidigt som det för bolaget innebär 2 000
000 kr i minskade lån. Kostnaden för emissionen uppgår till ca 15 000
kronor. Den riktade nyemissionen sker med avvikelse från befintliga
aktieägares företrädesrätt och har riktats till en begränsad krets
investerare. Motivet till den riktade nyemissionen är att, tids- och
kostnadseffektivt, tillföra Prebona kapital med avsikt att stärka
soliditeten, minska kostnaderna samt gynna alla aktieägare. Medlen
kvittar ett befintligt lån. Bolaget har nu 21 652 082 aktier och
aktiekapitalet är 1 082 604,10 kr.

Följande investerare har köpt aktier i den riktade nyemissionen;
Gerhard Dal 396 039 aktier.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Bernstein, VD, Telefon +46 70 638 2678, E-post:
patrik.bernstein@prebona.com

Om Prebona

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar,
marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och
kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena
AirCare, SurfaceCare och inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB.
Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella
material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på
Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 april 2020.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/prebona/r/prebona-ab--publ--genomfor-en-mindr...
https://mb.cision.com/Main/13511/3083880/1226414.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.