Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-07

Prebona: Prebona ABs nyemission kraftigt övertecknad

Prebona genomförde en nyemission om 7 030 000 SEK riktad till
befintliga aktieägare, allmänheten och professionella investerare
under perioden 16 november - 4 december 2015. Intresset för
emissionen var stort och emissionen blev kraftigt övertecknad.

Nyemissionen i Prebona AB (publ) tecknades till ca 51 MSEK. Detta
motsvarar en täckningsgrad om cirka 725 procent exklusive
teckningsåtagare. Totalt antal personer som tecknat i emission uppgår
till 2 109 st. Prebona AB tillförs därmed genom emissionen 7 030 000
SEK före emissionskostnader om ca 1,1 MSEK, se mer nedan och i
prospektet.

Aktier och aktiekapital
Genom emissionen nyemitterades 1 900 000 aktier till en kurs om 3,70
SEK per aktie och totalt antal aktier efter emissionen uppgår till 14
052 588. Aktiekapitalet ökar med 95 000 SEK till 702 629 SEK.

Första dag för handel
Prebona AB har erhållit godkännande för notering på AktieTorget och
första dagen för handel i Prebonas aktie väntas bli torsdagen den 17
december 2015.

Aktiens kortnamn: PREBON
Aktiens ISIN-kod: SE0007692884
Orvar Otterstedt, VD, kommentar:
"Jag är fantastiskt glad över det stora intresse som visats i samband
med emissionen som avslutades den 4 december. Genom det kapital som
tillförs kan vi nu öka våra aktiviteter mot marknaden, med
målsättningen att säkerställa tillväxt och kassaflöde. Jag vill passa
på att tacka alla som visat förtroende för Prebona och samtidigt
hälsa nya aktieägare välkomna."

Tilldelning
Tilldelning sker i enlighet med de principer som angetts i
Memorandumet. Tilldelning av aktierna i Prebona kommer att beslutas
av Bolagets styrelse. De som ställt ut
teckningsförbindelser/teckningsåtaganden, totalt 300 000 SEK, har
garanterats en tilldelning motsvarande sitt åtagande. Målet med
tilldelningen är i första hand att skapa en bred aktieägarbas och en
spridning av aktierna i enlighet med spridningskraven på AktieTorget.
I andra hand skall investerare som särskilt kan bidra med strategiska
värden för bolaget beaktas. Med anledning av den kraftiga
överteckningen kommer tilldelning generellt att ske med lägre antal
aktier än vad anmälan avser, alternativt helt komma att utebli.
Lägsta antalet tilldelade aktier för de som erhåller tilldelning är
dock lägst 1 300 aktier motsvarande 4 810 SEK.

Rådgivare
I samband med erbjudandet har Göteborg Corporate Finance AB, i samråd
med G&W Fondkommission, agerat finansiell rådgivare. Aktieinvest AB
har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta
Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 30 47, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar
funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och
ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och
Nanomedicine.

Prebona AB, Gåshaga Brygga 35, 181 66 Lidingö
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/prebona-abs-nyemission-kraftigt-over...
http://mb.cision.com/Main/13511/9880329/453891.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.