Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-27

Prebona: Prebonas VD presenterade bolaget under Stora Aktiedagen i Göteborg

Orvar Otterstedt, VD på Prebona, presenterade bolaget under Stora
Aktiedagen i Göteborg den 23 november 2015. Presentationen följdes av
en moderatorledd frågestund.

Aktiespararna har publicerat en film från presentationen som nås på
följande länk:

http://aktiespararna.fnf.nu/player/#/clip/634/autoplay
Motiv för nyemissionen
Emissionslikviden planeras främst att användas till fortsatta
investeringar i bl a affärs- och produktutveckling. Framförallt inom
affärsområdena Nanocoating och Agriculture. Därutöver planerar
Prebona att använda medel från emissionslikviden till investeringar i
affärsområdet Nanomedicine, huvudsakligen inom områdena
infektionsförebyggande lösningar och antivirala substanser. Dessutom
planeras emissionslikviden att användas till fortsatta investeringar
i patent och patentansökningar samt till att täcka det behov av
rörelsekapital som förväntas uppstå i och med den planerade
expansionen.

Villkor och utförlig information om nyemissionen
Styrelsen i Prebona beslutade den 4 november 2015, med stöd av
bemyndigandet lämnat vid den extra bolagsstämman den 12 oktober 2015,
om en nyemission av högst 1 900 000 aktier utan företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Vid full teckning tillförs Prebona 7 030 000 kr
före emissionskostnader.

Erbjudandet i sammandrag
Föreliggande Erbjudande omfattar en kapitalanskaffning på 7 030 000
kronor vid full teckning. Erbjudandet består av en nyemission riktad
till allmänheten med poster om 1 300 aktier.

Teckningstid 16 november 2015 - 4 december 2015

Teckningskurs 3,70 kronor per aktie.

Teckningspost 1 300 st. (4 810 kr)

Bolagsvärde före emission 44 964 576 kr

Nyemitterade aktier 1 900 000 st

Emissionsbelopp 7 030 000 kr

Garanti och teckningsförbindelse Bolaget har mottagit icke säkerställda emissionsgarantier och teckningsförbindelser om 4 218 tkr. Detta innebär att 60,0 procent av Emissionsbeloppet är säkerställt.

Betalning Efter besked om tilldelning

Bolaget bjuder in till informationsträffar på nedan plats och tid;

+---------+-----------------------------------+----------------------------+
|Malmö |Aktietorget, Malmö Börshus |måndag den 30 nov kl 18:00 |
+---------+-----------------------------------+----------------------------+
|Göteborg |Aktietorget, Radission Blu Hotel |onsdagen den 2 dec kl 18:00 |
+---------+-----------------------------------+----------------------------+
|Stockholm|Aktietorget, Mäster Samuelsgatan 42|torsdagen den 3 dec kl 12:00|
+---------+-----------------------------------+----------------------------+

Anmälan görs till info@gcf.se senast dagen innan eventet kl 12:00

Stockholm den 25 november 2015 Prebona AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 30 47, E-post:
orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar
funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och
ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och
Nanomedicine.

Prebona AB, Gåshaga Brygga 35, 181 66 Lidingö
Tel: +46 (0) 70 715 3247 www.prebona.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prebona/r/prebonas-vd-presenterade-bolaget-und...
http://mb.cision.com/Main/13511/9875168/450125.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.