Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Precio Fishbone: Kommuniké från årsstämma i Precio Fishbone

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First
North Premier Stockholm, den 10 maj 2016.

* Beslöts att till aktieägarna utdela 1,15 kronor per aktie innebärande
ett totalt utdelningsbelopp om 10 552 080,30 kronor. Avstämningsdag
för utdelningen beslöts till den 12 maj 2016 varvid
utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 17
maj 2016.
* Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget
och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt
styrelsens förslag.
* Omvaldes styrelseledamöterna Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg,
Patrik Salén, Katarina Åkerman och Kjell Sandin.
* Bengt-Åke Älgevik utsågs vid efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde fortsatt till styrelsens ordförande.
* Styrelsen skall erhålla ett totalt arvode om 450 000 kronor för tiden
fram till nästa årsstämma.
* Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av
serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom
kvittning. Detta bemyndigande gäller till nästa årsstämma.

Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida så
snart detta är justerat.

Stockholm den 11 maj 2016

Precio Fishbone AB (publ)

Christer Johansson
Verkställande direktör

Frågor med anledning av denna stämmokommuniké besvaras av
Kjell Sandin, IR-ansvarig, telefon 010 483 81 88

Certified Advisor enligt Nasdaq First North Premier Stockholms krav är
Consensus Asset Management AB.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Kommunike fran arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.