Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Precio Fishbone: KVARTALSRAPPORT Januari - mars 2019

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2019
• Nettoomsättningen uppgick till 61,2 mkr (55,5).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 7,4 mkr (6,3).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,2 % (11,3%).
• Resultat efter skatt blev 5,6 mkr (4,4).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,61 kr (0,48).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,9 mkr (5,9) vilket motsvarar 0,75 kr per aktie (0,64).
• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning om 1,80 kr per aktie (1,20).

VD har ordet
För det sjätte kvartalet i rad har vi under det första kvartalet 2019 ökat både omsättning och vinst. Ett rörelseresultat (EBITA) på 7,4 MSEK och en omsättningsökning på över 10 %, som i sin helhet är organisk, är en bra start på året. Utsikterna för resten av året är alltid svåra att bedöma men vi ser just nu inga tecken på avmattning av efterfrågan inom något av våra verksamhetsområden.

Under kvartalet har vi ökat takten ytterligare i vår utveckling av Omnias produktsvit. Intresset för Ominaprodukterna har ökat bland större utländska kunder. Vi möter då en delvis annan konkurrensbild än i Skandinavien och för att möta kundernas behov och behålla försprånget till våra konkurrenter har vi intensifierat vår produktutvecklingsinsats. Vi har har ett team med medarbetare från kontoren i Stockholm, Malmö och Göteborg i Sverige och Ho Chi Minh City i Vietnam som arbetar hårt med att kontinuerligt förbättra Omniaprodukterna. Det sätt vi arbetar med att kontinuerligt förbättra produkterna sker i samverkan med kunderna vilket ger oss mycket viktiga impulser till produktutvecklingen.

Från projekt till förvaltning
I vår projektleverans har vi under längre tid arbetat med ett antal större projekt. Det största är ett projekt för Trafikverket som slutlevererats under kvartalet. Det system som utvecklats under projektet kommer ha en central roll för trafikplaneringsarbetet inom Trafikverket. Ett fantasktiskt spännande och utmanande projekt där vi arbetat nära en krävande kund är avslutat men ett avslut innbär faktiskt att nästa spännande fas med vidareutveckling och förvaltning startar. Vi ser fram mot ett långt och intressant samarbete med Trafikverket inom området systemstöd för planering!

Lokala variationer
I vår konsultaffär har vi under kvartalet haft stora variationer vad gäller belägging mellan olika regioner. Lokalt i ett par av våra regioner har vi under kvartalet faktiskt för första gången på länge haft en viss nedgång i beläggningen. Vi ser dock inte att detta beror på minskad efterfrågan utan orsaken är att projektstarter skjutits upp. Dessa projekt har dock nästan utan undantag startats under Q2 men det har påverkat omsättning och reslutat i Q1.

Val i sikte
För produkterna är trenden fortsatt att prenumerationer ökar och licensaffärer minskar. Vår SaaS-tjänst för valadministration prenumerationslösning, Kaskelot, levereras endast som en. I maj är det EU-val och vi ser fram mot att stödja administrationen av ännu ett val. När valet är genomfört kommer vi att intensifiera marknadsbearbetningen. Dels gentemot de svenska kommuner som ännu inte valt Kaskelot dels mot våra nordiska grannländer. Intresset för att använda en gemensam produkt med de kostnadsfördelar och den enkelhet som det innebär är stort i även i våra nordiska grannländer vilket vi ska försöka ta tillvara på under året.

Christer Johansson
Verkställande direktör

Precio Fishbone AB (publ). Org.nr. 556347-2926

Bolagets revisor har inte granskat denna rapport.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport april - juni 2019: 29 augusti 2019.
Delårsrapport juli - september 2019: 25 oktober 2019.
Datum för årsstämma 7 maj 2019.

Stockholm den 7 maj 2019

Kontaktperson Christer Johansson 073-078 80 40

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan 08:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

Bolagets årsredovisning för 2018 samt tidigare offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Pressrelease 2019-05-07.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26017
Precio Fishbone Delarsrapport Q1 2019.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26018

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.