Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-05-08

Precio: Kommuniké från årsstämma i Precio Systemutveckling

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PRECIO SYSTEMUTVECKLING

Årsstämma i Precio Systemutveckling AB (publ), listat på NASDAQ First North
Premier, den 7 maj 2015.

- Beslöts att till aktieägarna utdela 0,75 kronor per aktie innebärande ett
totalt utdelningsbelopp om 6 206 791 kronor. Avstämningsdag för utdelningen
beslöts till den 11 maj 2015 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas
från Euroclear Sweden AB den 15 maj 2015.

- Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och
koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet
och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.

- Omval av styrelseledamöterna Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg, Patrik
Salén och Kjell Sandin. Nyval av styrelseledamoten Katarina Åkerman.
Katarina Åkerman är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har
varit verksam inom IT-industrin under mer än 25 år och innehar för
närvarande positionen som VP and Head of Group Technology IT på
TeliaSonera.

- Bengt-Åke Älgevik utsågs vid efterföljande konstituerande
styrelsesammanträde fortsatt till styrelsens ordförande.

- Styrelsen skall erhålla ett totalt arvode om 450 000 kronor för tiden
fram till nästa årsstämma.

- Till valberedning utsågs Kjell Sandin, representerande Midsjörevet AB och
Göran Olinder.

- Ändring i § 1 i bolagsordningen innebärande att bolagets namn (firma)
ändras från Precio Systemutveckling AB (publ) till Precio Fishbone AB
(publ).

- Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie
B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Detta
bemyndigande gäller till nästa årsstämma.

Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida så
snart detta är justerat.

Stockholm den 8 maj 2015

Precio Systemutveckling AB (publ)
under namnändring till Precio Fishbone AB (publ)

Christer Johansson
Verkställande direktör

Frågor med anledning av denna stämmokommuniké besvaras av:
Kjell Sandin, IR-ansvarig, telefon 010 483 81 88

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Kommunike fran arsstamma.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.