Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-17

Precio: Styrelsens rekommendation till aktieägarna i Precio med anledning av budpliktsbud från Midsjörevet

STYRELSENS REKOMMENDATION TILL AKTIEÄGARNA I PRECIO MED ANLEDNING AV
BUDPLIKTSBUD FRÅN MIDSJÖREVET

Midsjörevet AB har den 27 juni 2014 offentliggjort ett Budpliktsbud riktat
till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB om att överlåta sina aktier i
Precio till Midsjörevet till ett pris av 6:20 kronor kontant per aktie.
Midsjörevet AB äger cirka 30,7 procent av aktierna och 30,0 procent av
rösterna i Precio Systemutveckling AB och bolagets Budpliktsbud lämnades
därför i enlighet med de särskilda regler om budplikt som stadgas i lagen
(2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Midsjörevet har den 1 juli 2014 distribuerat sitt fullständiga erbjudande
till Precios aktieägare och då meddelat att acceptfristen för aktieägarna
att anta Midsjörevet ABs budpliktsbud går ut den 31 juli 2014.

Precios styrelse har att lämna aktieägarna sin rekommendation till om man
skäligen bör anta Midsjörevets bud och överlåta sina aktier eller avstå
från detta.

Till vägledning för styrelsens rekommendation har uppdragits åt Infina
Corporate Finance AB genom civilekonom Carl Grefberg att värdera
Budpliktsbudet från Midsjörevet AB och lämna ett värderingsutlåtande.

Infina har i en skrivelse till Precios styrelse dagtecknad den 13 juli 2014
meddelat att man har granskat, analyserat och utrett Precios finansiella
ställning, marknadsmässiga förhållanden och andra omständigheter av vikt
för bedömning av Midsjörevet ABs bud. Infinas slutsats är att budet om ett
kontant vederlag om 6:20 kronor per aktie ej är skäligt ur ett finansiellt
perspektiv.

Infinas skrivelse bifogas denna rekommendation. Informationen från Infina
och styrelsens egna bedömningar av Precios nuläge i fråga bolagets
affärsidé, tjänsteerbjudande, marknadssituation, ekonomiska ställning,
nuvarande vinstnivå och framtidsutsikter leder fram till slutsatsen att
Precios styrelse rekommenderar sina aktieägare att avstå från att anta
budet från Midsjörevet AB.

På grund av intressekonflikt har styrelsens ordförande Björn Petterson,
vice ordförande Kjell Sandin och ledamoten Joakim Alkman inte deltagit i
beslutet om styrelsens rekommendation till aktieägarna.

Stockholm den 17 juli 2014

Precio Systemutveckling AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Kjell Sandin, IR-ansvarig, telefon 010 483 81 88

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Pressrelease 2014-07-17.pdf

Precio Fairness Opinion 2014-07-17.pdf

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.