Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Precise Biometrics: Beslut vid Precise Biometrics årsstämma 2016

Vid Precise Biometrics årsstämma som hölls i dag, tisdagen den 17 maj,
omvaldes Torbjörn Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats
Lindoff samt nyvaldes Synnöve Trygg och Anna Almlöf till
styrelseledamöter.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER, STYRELSEORDFÖRANDE OCH REVISORER
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Torbjörn
Clementz, Torgny Hellström, Matts Lilja och Mats Lindoff samt
nyvaldes Synnöve Trygg och Anna Almlöf till styrelseledamöterna.
Torgny Hellström omvaldes till styrelsens ordförande.

Revisionsbolaget EY omvaldes som bolagets revisor för en mandatperiod
om ett år, med auktoriserade revisorn Johan Thuresson som
huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade också i enlighet med valberedningens förslag att
ersättningen till styrelsens ordförande ska vara 545 000 kronor och
till övriga fem ledamöter 190 000 kronor vardera samt att
ersättningen för utskottsarbete ska vara 35 000 kr för ledamot i
revisionsutskottet, 70 000 för ordförande i revisionsutskottet och 25
000 kr för ledamot och ordförande i ersättningsutskottet.

UTDELNING
Det beslutades att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsåret
2015.

PRINCIPER FÖR UTESEENDE AV VALBEREDNING
Stämman beslutade att i enlighet med valberedningens förslag anta
justerade principer för utseende av valberedningen vilka
överensstämmer med de principer som antogs på årsstämman 2015 med den
huvudsakliga skillnaden att principerna föreslås gälla tills vidare.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att fastställa
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som
huvudsakligen innebär att ersättning och anställningsvillkor ska vara
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Utöver fast lön kan ledningen
även få rörlig lön, vilken ska baseras på koncernens resultat och
individuella mål. Den rörliga delen kan maximalt uppgå till 75 % av
fast lön för VD och 50 % av fast lön för övriga ledande
befattningshavare. Ersättning ska även kunna utgå i form av optioner
eller andra aktiekursrelaterade incitamentsprogram.

BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER
OCH/ELLER KONVERTIBLER

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande
för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
konvertibler. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om
apport eller kvittning. Emissionen får medföra en sammanlagd ökning
av aktiekapitalet som motsvarar utgivande av högst 34 530 609 aktier
och/eller konvertibler utbytbara till högst 34 530 609 aktier. Fullt
utnyttjande av bemyndigandet, och i förekommande fall full
konvertering, motsvarar en utspädningseffekt om cirka 10 % av
nuvarande aktiekapital och röster. Syftet med bemyndigandet och
skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, genom
kontant-, apport- eller kvittningsemission, möjliggöra för bolaget
att genomföra företagsförvärv, andra strategiska investeringar eller
att erhålla kapitaltillskott från nya ägare vilka bedöms som
strategiskt viktiga i ett operationellt, finansiellt, strukturellt
eller annat perspektiv.

FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
att säkerställa människors identitet genom smarta kort och
fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-,
företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar,
datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till
företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är
licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns
på precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/beslut-vid-precise-biomet...
http://mb.cision.com/Main/128/2011291/516992.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.