Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-17

Precise Biometrics: TILLVÄXT MED HÖG LÖNSAMHET

PRECISE BIOMETRICS AB (PUBL), ORG NR 556545-6596

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2016

· Koncernens nettoomsättning ökade till 24,2 Mkr (4,5).
· Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) förbättrades till 8,2
Mkr (-6,4).

· Resultatet efter skatt förbättrades till 6,3 Mkr (-8,8).
· Resultat per aktie förbättrades till 0,02 kr (-0,03).
· Likvida medel uppgick till 58,6 Mkr (50,7).
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

· Precise BioMatch Mobile integrerades i över 25 mobiltelefoner.
· Licensavtal tecknades med sensortillverkarna Chipone och MStar.
· Precise Biometrics, Gemalto, Fingerprint Cards, och ST
Microelectronics lanserar den första kompletta säkerhetsarkitekturen
för biometrisk fingeravtrycksautentisering på Mobile World Congress
2016.

· Utökade licensavtalet med Fingerprint Cards till att omfatta
Precise BioMatch™ Embedded för smarta kort.

· Uppföljningsorder på Tactivo från Defense Logistics Agency (DLA),
en del av USA:s försvarsdepartement.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

· Precise BioMatch Mobile integrerades i över 15 mobiltelefoner.
· Licensavtal tecknades med sensortillverkaren IDEX och
säkerhetsföretaget Oberthur.

· Precise Biometrics vann ett ramavtal på Tactivo från Defense
Logistics Agency (DLA), en del av USA:s försvarsdepartement.

· Precise BioMatch Embedded integrerades i Fingerprint Cards
biometriska modul FPC-BM.

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och
media till ett informationstillfälle idag kl 10.00. För mer
information om deltagande se sista sidan i delårsrapporten.

VD-KOMMENTAR

Jag är glad över att kunna rapportera ytterligare ett starkt kvartal,
det bästa finansiella resultatet sedan 2009. Nettoomsättningen ökade
med 438 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år med en
fortsatt hög bruttomarginal. Vi fortsätter att investera i
verksamheten för att stärka vår position på marknaden samtidigt som
rörelsekostnaderna är under god kontroll.

Försäljningen inom affärsområdet Fingerprint Technology fortsätter att
växa i snabb takt med ökade royaltyintäkter. Under kvartalet
lanserades över 25 mobiltelefoner med Precise BioMatch Mobile som nu
integrerats i över 90 telefoner från mer än 30 tillverkare.
Smartphone marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa
kraftigt. Förra året såldes över 400 miljoner smartphones med
fingeravtrycksteknik. Under 2016 förväntas en försäljning av 750
miljoner smartphones med fingeravtrycksteknik och redan 2020 bedömer
analytiker att det kommer säljas upp emot tre miljarder mobila
enheter med biometri.

Sedan årsskiftet har vi tecknat licensavtal med sensortillverkarna
Chipone, Mstar och IDEX. Totalt har vi nu 13 bland de viktigaste
sensortillverkarna som kunder. Vi har också tecknat ett licensavtal
med säkerhetsföretaget Oberthur. Samarbetet är det första i sitt slag
och ett viktigt steg för att öka säkerheten i betalningar med
fingeravtrycksteknik. Bredden av kunder som marknadsför lösningar med
olika tekniker och fördelar gör oss väl positionerade för att ta en
betydande marknadsandel i en snabbväxande marknad där konkurrensen
mellan sensortillverkarna hårdnar. Vi för dessutom diskussioner med
flertalet bolag som erbjuder ytterligare sensortekniker.

Vi har erhållit våra första royaltyintäkter från samarbetet med
Synaptics som lägger stora resurser på att ta marknadsandelar i Kina,
liksom många av våra övriga kunder. För att hjälpa våra kunder att
snabbare ta marknadsandelar har vi utökat vårt erbjudande med
mjukvara utöver matchningsalgoritmer och integrationstjänster för att
underlätta integrationen av fingeravtrycksmjukvaran i smartphones.

Efter kvartalets utgång aviserade vår kund Fingerprint Cards (FPC) att
de har för avsikt att stegvis börja leverera egen matchningsalgoritm
till sina kunder i smartphone segmentet för att från i början av 2017
endast leverera sin egen. Historiskt har mobilbranschen valt att ha
en "second source" strategi för tillverkare av viktiga komponenter.
Dels för att säkra sin produktion genom flera leverantörer, dels för
att skapa priskonkurrens. Det återstår att se i vilken utsträckning
mobiltelefontillverkarna kommer att vilja ha en proprietär lösning
eftersom det gör det svårare för dem att ha flera leverantörer av
sensorer. Marknaden växer snabbt och blir alltmer konkurrensutsatt.
Många sensortillverkare kommer att konkurrera om att ta del av den
enorma tillväxten. Vi är övertygade om att flera av våra nuvarande
och framtida kunder kommer att ta en betydande del av den växande
marknaden och därmed säkerställa att vi kan fortsatta växa med hög
lönsamhet.

Jag ser marknaden för smarta kort som nästa intressanta marknad för
fingeravtryckssensorer, i synnerhet kreditkortsmarknaden eftersom
kostnaden för kortbedrägerier ökar. Här är kraven på kraftfulla och
effektiva algoritmlösningar ännu större än för mobilmarknaden
eftersom korten har än mer begränsad processorkraft och
minnesutrymme. Det finns över 2,5 miljarder kreditkort i omlopp som
byts i genomsnitt vartannat år, vilket medför en adresserbar marknad
om drygt en miljard kort per år. Vi är involverade i flera projekt
med våra kunder inom smarta kort och för andra produkter som
wearables och bilar. Vår integration i Fingerprint Cards biometriska
modullösning, FPC-BM, är ett bra exempel på en produkt som
underlättar integration av fingeravtrycksteknik inom nya
produktområden. På sikt bedömer vi att den här marknaden kan bli
större än marknaden för mobiltelefoner.

Försäljningen inom affärsområdet Mobile Smart Card Solutions var i
nivå med föregående kvartal. Efter kvartalets utgång tecknade vi,
genom en kanalpartner, ett större ramavtal med DLA för att underlätta
en omfattande utökning av antalet Tactivo-användare inom deras
organisation. Försäljningen på den svenska och brittiska hälso- och
sjukvårdsmarknaden utvecklas långsammare än förväntat på grund av
långa försäljningsprocesser med omfattande pilotprojekt, men
intresset är fortsatt stort på den här marknaden. Under hösten
inleder Göteborgs Stad två pilotprojekt med en ambition om att införa
en mobil lösning med Tactivo till 10 000 anställda under 2017.

Precise Biometrics är väl positionerat för fortsatt lönsam tillväxt
med en målsättning om ökad försäljning och marknadsandel inom
segmentet mobila enheter. Vi är även väl positionerade för att
etablera en ledande position inom nya produktområden som kräver små
sensorer. Marknaden för fingeravtrycksteknik fortsätter att växa i
snabb takt och domineras idag av FPC och Synaptics, vilka båda är
kunder till oss. I takt med att fler av våra kunder etablerar sig på
marknaden kommer vår intjäningsförmåga öka, tack vare ökade volymer
och förbättrad genomsnittlig intäkt per sensor.

Vi förväntar oss fortsatt tillväxt över tid inom affärsområdet Mobile
Smart Card Solutions. Försäljningen inom det amerikanska
försvarsdepartementet går i rätt riktning. Inom hälso- och
sjukvårdsmarknaden ser vi ökade volymer under andra halvåret 2016.
Det pågår intressanta pilotprojekt med Tactivo inom vården i
Storbritannien och Sverige samt med tyska myndigheter på
departementsnivå, som tillsammans kan ge substantiella volymer under
2017.

Sammanfattningsvis förväntar jag mig fortsatt lönsam tillväxt för
bolaget.

Håkan Persson, VD

FÖR MER INFORMATION
Håkan Persson, VD, Precise Biometrics AB
Telefon; 046 31 11 05 eller 0734 35 11 05
E-post; hakan.persson@precisebiometrics.com

OM PRECISE BIOMETRICS
Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
att säkerställa människors identitet genom smarta kort och
fingeravtrycksteknik. Bolagets produkter kan användas för ID-,
företags- och bankkort samt för tillgång till mobila lösningar,
datorer och nätverk. Precise Biometrics levererar lösningar till
företag och myndigheter över hela världen. Bolagets produkter är
licensierade till nära 160 miljoner användare. Mer information finns
på precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/tillvaxt-med-hog-lonsamhe...
http://mb.cision.com/Main/128/2010367/516516.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.