Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Precise Biometrics: Valberedningen i Precise Biometrics ABs förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande och styrelsearvoden

Valberedningen i Precise Biometrics AB har lämnat följande
rekommendation avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande
samt ersättning till styrelsen:

Antalet styrelseledamöter skall vara 6 utan suppleanter.
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Torbjörn
Clementz, Anders Harrysson, Torgny Hellström, Matts Lilja och Eva
Maria Matell för perioden till och med utgången av årsstämman 2015.
Lisa Thorsted har avböjt omval.

Den nuvarande styrelseledamoten Torgny Hellström (55) föreslås bli ny
styrelseordförande. Torgny Hellström har bred inblick i Precise
Biometrics och relevant industrierfarenhet. Fokus på kontinuitet har
varit viktigt för valberedningen och eftersom nuvarande
styrelseordförande, Lisa Thorsted, har beslutat att lämna styrelsen
är en nuvarande styrelsemedlem att rekommendera. Valberedningen är
övertygad om att Torgny Hellström tillsammans med övriga styrelsen
kommer att säkra momentum och verkställa enligt strategin.

Till ny ledamot föreslås Mats Lindoff (52). Mats driver det egna
bolaget Lindoff Technology AB och har en mångårig erfarenhet från ett
flertal ledande positioner inom både Sony Ericsson, Ericsson och C
Technology (numera Anoto) Han har dessutom styrelseerfarenhet från
ett flertal bolag och är i nuläget verksam som styrelseledamot i ENEA
och Free2Move. Mats Lindoff har en civilingenjörsexamen i
elektroteknik.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsens sammansättning är
väl avvägd med hänsyn till relevanta kompetenser och erfarenheter som
krävs för att bäst stödja att Precise Biometrics levererar till sin
potential framöver.

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ledamöter för
tiden till och med årsstämman 2015 ska höjas för att bättre
återspegla aktuell marknadsnivå och för att behålla och attrahera
nödvändiga kompetenser i styrelsen. Styrelsens ordförande ska erhålla
300 000 kr (tidigare 210 000 kr) och var och en av övriga ledamöter
som inte är anställda i bolaget ska erhålla 150 000 kr (tidigare 105
000 kr). Baserat på ett oförändrat antal styrelseledamöter skulle det
sammanlagda styrelsearvodet uppgå till 1 050 000 kr (tidigare 735 000
kr exklusive utskottsarvode). Utskottsarvode kommer att betalas ut
som tidigare, dvs 25.000 kronor per ledamot och utskott, dock
maximalt ett utskottsarvode på 25 000 kronor per styrelseledamot och
år.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Precise Biometrics
AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl.
08.00.

För mer information
Kontakta Ole Soeberg, ordförande i Valberedningen i Precise Biometrics
AB på tel +47 51 21 37 88

Precise Biometrics är en marknadsledande leverantör av lösningar för
igenkänning av fingeravtryck och för att säkerställa människors
identitet. Med spetskompetens inom fingeravtrycksbiometri erbjuder
Precise Biometrics snabb, exakt och säker verifiering av en person.

Tekniken kan användas för ID-, företags- och bankkort samt för
tillgång till mobila lösningar, datorer och nätverk. Precise
Biometrics levererar sina lösningar till företag och myndigheter över
hela världen och företagets teknik är licensierad till nära 160
miljoner användare.

Mer information finns på www.precisebiometrics.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precise-biometrics/r/valberedningen-i-precise-...
http://mb.cision.com/Main/128/9572542/235748.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.