Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Precisionsmetall Group AB: Bokslutskommuniké 2018

Verksamhetsåret 2018 var ett händelserikt år i många avseenden för
Precisionsmetall Group AB ("Bolaget"). Såsom tidigare kommunicerats
gav förvärvet av Precisionsstål upphov till en kontraktsrättslig
dispyt mellan köpande och säljande part vilken till slut fick avgöras
av tingsrätten som i dömde till Precisionsmetalls fördel den 11
februari 2019. Denna tvist har dock inte på något sätt tagit fokus
från Precisionsståls dagliga verksamhet och steg för steg har bolaget
genomfört de av ledningen interna omstruktureringar, rekryteringar
och effektiviseringar som planerat. Som en följd har detta gett
positiv effekt genom förbättrade försäljningsmarginaler, ökad
tillväxt och förbättrade resultat.

StureG har fortsatt levererat ett stabilt år. Bolaget har starka
varumärken med god synlighet där vi når ut till en bred målgrupp.
Genom ett flertal olika inköpskanaler erbjuds bolagets kunder
möjligheten att skicka in sina föremål eller besöka oss fysiskt i
butik för värdering och försäljning. Detta innebär att vi kan
bearbeta kunder från hela landet och erbjuda dem en möjlighet att
avyttra sina ädelmetaller utifrån ett nära på skräddarsytt
tillvägagångssätt avsett att underlätta för varje unik kund.

Bolaget har under året även genomfört en företrädesemission om 10,6
MSEK som beslutades på extra bolagsstämman den 13 februari 2018.
Emissionen genomfördes mot bakgrund att Skatteverket beslutat att
inte medge Bolaget avdrag för ingående moms plus tillkommande
skattetillägg för delar av verksamhetsåret 2015. Bolagets
överklagande av beslutet avslogs av Förvaltningsrätten i Stockholm
varpå Bolaget har överklagat domen till Kammarrätten i Stockholm.

Finansiellt

Koncernens nettoomsättning för 2018 uppgick till 40,7 MSEK (38,6
MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1,6 MSEK
(-7,9 MSEK). Bolagets rörelseresultat EBITDA 2018 uppgick till 0 SEK
(-6,1 MSEK).

Avlutningsvis vill jag tacka er aktieägare för det gångna året och
meddela att 2019 startat i full fart. Målsättningen är att bygga
vidare på den i många avseenden fina grund som lades under under 2018
i syfte att uppnå långsiktig lönsamhet och tillväxt för koncernen i
stort.

För mer information kontakta:

VD- Christian Kronegård

Tel: 08-38 58 88

Email: Info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
februari 2019.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror,
huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i
Stockholm AB och StureG.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precisionsmetall-group-ab/r/bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/12116/2741047/991147.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.