Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Precisionsmetall Group AB: Information om avnotering av Precisionsmetall Group AB

Spotlight Stock Market ("Spotlight") har idag beslutat att godkänna
Precisionsmetall Group AB ("Bolaget") ansökan om avnotering från
Spotlight. Beslutet om avnotering gäller samtliga Bolagets
finansiella instrument inkluderat samtliga aktier i Bolaget. Sista
dag för handel i Bolagets finansiella instrument är fredagen den 24
maj 2019. Bolaget avser därefter fortsätta verksamheten i en onoterad
miljö. Som en följd av detta beslut flyttas Bolagets samtliga
finansiella instrument omedelbart till Spotlight observationslista.

Motiven till att Bolaget ansökt om avnotering är en kombination av att
handeln i Bolagets aktie är låg, kostnaden att vara noterad är hög,
värderingen är otillfredsställande låg, och att de
kapitalanskaffningsförsök i form av emissioner tyder på ett blygsamt
intresse för Bolagets aktie. Spotlight har konstaterat att aktien
handlas sporadiskt, sedan årsskiftet har totalt 491 avslut gjorts
(snittavslut sex om dagen), och Bolaget uppfyller inte längre kravet
på minst 300 kvalificerade aktieägare. Det saknas därmed tillräcklig
tillgång och efterfrågan för fungerande handel och prisbildning i
enlighet med Spotlights regelverk punkterna 2.6 och 2.7, varpå
avnotering har godkänts i enlighet med punkt 6.3 i Spotlights
regelverk.

Bolagets styrelse och VD kommer på bästa möjliga sätt vara Bolagets
aktieägare behjälpliga i att guida i frågor rörande avnoteringen samt
kontinuerligt informera om processens gång. Även efter avlistning är
det Bolagets klara avsikt att informationsgivningen om Bolagets
verksamhet ska vara fullgod i alla avseenden.

För ytterligare information kontakta:

VD - Christian Kronegård, IR-ansvarig David Nylen

Tel: 08-38 58 88

Email: info@precisionsmetall.se

Denna information är sådan information som Precisionsmetall Group AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april
2019.

Precisionsmetall Group AB

Precisionsmetall har som affärsidè att bedriva handel med råvaror,
huvudsakligen metaller, genom sina dotterbolag Precisionsstål i
Stockholm AB och StureG.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/precisionsmetall-group-ab/r/information-om-av...
https://mb.cision.com/Main/12116/2798164/1032971.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.