Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-11

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2016

Perioden januari - september 2016 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari - september var 129,4 Mkr
(111,3)

· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till +1,0
Mkr (+3,0)

· Rörelseresultatet är belastat av engångskostnader om 3,1 Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -0,3 Mkr (+1,6), exklusive
engångskostnader uppgick resultatet till +2,8 Mkr

· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,0 Mkr
(6,4)

Tredje kvartalet 2016 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 36,1
Mkr (32,0)

· Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -0,6 Mkr
(0,0)

· Rörelseresultatet är belastat av en engångskostnad om 1,0 Mkr
· Resultatet efter skatt uppgick till -1,0 Mkr (-0,4), exklusive
engångskostnad uppgick resultatet till 0,0 Mkr

Kommentar från VD och koncernchef Martin West

Fortsatt ökande omsättning trots stagnerande fordonsmarknad

Omsättningen för det säsongsmässigt svaga tredje kvartalet uppgår till
36,1 Mkr (32,0), vilket är en ökning med drygt 12 % gentemot
föregående år. För årets tre första kvartal landar omsättningen på
129,4 Mkr (111,3), även det en påtaglig ökning med drygt 16 % över
föregående år. Rörelseresultatet uppgår till -0,6 Mkr (0,0) för
kvartalet, men är belastat av en engångskostnad om 1,0 Mkr. För de
tre första kvartalen uppgår rörelseresultatet till 1,0 Mkr (3,0),
inklusive engångskostnader om 2,1 Mkr i kvartal 2 respektive 1,0 Mkr
i kvartal 3. Exklusive dessa kostnader av engångskaraktär hade
rörelseresultatet varit 4,1 Mkr.

Diverse produktionsstörningar av tillfällig karaktär vid upprampning
av vissa nya projekt belastar kvartalsresultatet med ca 0,4 Mkr.
Samtidigt har vi trimmat våra interna materialflöden och därigenom
kunnat sänka kapitalbindningen i varulagret med ytterligare drygt 1
Mkr.

Bolaget fortsätter att visa omsättningstillväxt, på en annars
stagnerande fordonsmarknad, vilket är drivet av tidigare års
framgångsrika införsäljning av nya kundprojekt. Vår uppfattning är
att vår konkurrenskraft har fortsatt att stärkas och förhandling
pågår om ett flertal större kundprojekt.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

Under kvartalet genomfördes en rationalisering vilken kommer att ge
årlig kostnadssänkning om cirka 2,0 Mkr med full effekt redan från
inledningen av 2017. Kostnaden för denna organisationsförändring
uppgår till 1,0 Mkr och belastar kvartalsresultatet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Inga väsentliga händelser har inträffat.

Rapporten i sin helhet bifogas.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Consensus Asset Management AB.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11
november 2016 kl. 0830 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/delarsrapport-1-januari---...
http://mb.cision.com/Main/426/2120790/588506.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.