Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Precomp Solutions: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2019

Perioden januari - september 2019 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden januari - september var 136,9 Mkr
(138,8)

· Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -0,4
Mkr (-0,6)

· Rörelseresultatet förbättrades med 0,2 jämfört med motsvarande
period 2018

· Rörelseresultatet före avskrivningar för årets första nio månader
uppgick till 2,8 Mkr (2,2)

· Resultatet efter skatt uppgick till -2,5 Mkr (-2,5)
Tredje kvartalet 2019 i sammandrag

· Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 39,5
Mkr (41)

· Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till -0,4 Mkr
(-2,0)

· Resultatet efter skatt uppgick till -1,2 Mkr (-2,6)
Kommentar från VD och koncernchef Anders Jansson

Fortsatt fokus på rationaliseringar

Omsättningen per Q3 2019 uppgick till 136,9 Mkr (138,8).
Rörelseresultatet uppgick till -0,4 Mkr (-0,6). Bolaget kommer under
Q4 2019 och Q1 2020 att se en positiv effekt av en ändrad produktmix
i takt med att avropsvolymerna i nystartade projekt ökar. Den lägre
omsättningen jämfört samma period föregående år kan hänföras till
engångsförsäljning under föregående år av verktyg. Kassaflödet från
den löpande verksamheten är jämfört med samma period föregående år
förbättrad med 4,4 Mkr vilket kan hänföras till minskad
kapitalbindning i lager.

Bolaget har fortsatt stort fokus på rationaliseringar.
Kostnadseffektiviserande aktiviteter kopplat till bolagets
finklippnings- och verktygsenheter har initierats och kommer att ge
positiva effekter under första halvåret 2020. Konsolideringen av
koncernens finklippningsverksamhet fortskrider enligt plan. Under
tredje kvartalet har bolaget kunnat genomföra merparten av planerade
prisjusteringar och började under slutet av Q3 se resultat av denna
aktivitet.

Under slutet av Q3 visar kunder inom lastbilsindustrin en svagt
vikande orderingång. Denna nedgång kompenseras dock av ökade volymer
i nya projekt inom andra segment. Orderingången under Q3 låg på
fortsatt höga nivåer.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

Ett nytt prisavtal signerades med bolagets största kund under perioden
vilket avsevärt kommer att förbättra bolagets lönsamhet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Nytt prisavtal signerades med en av bolagets större kunder vilket
kommer ha positiv effekt på bolagets lönsamhet.

Bolagets delårsrapport finns att ladda ned från bolagets hemsida:
http://precomp.se/sv/investerare/rapporter.

Ulricehamn 2019-11-05

Anders Jansson, VD Precomp Solutions AB, 0706-530869,
anders.jansson@precomp.com.

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med
kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB,
08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5
november 2019 kl. 16:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/delarsrapport-1-januari--...
https://mb.cision.com/Main/426/2954435/1136131.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.