Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-06

Precomp Solutions: Rättelse: Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019

Rättelsen avser att ovan nämnda pressmeddelande felaktigt angivit att
informationen var sådan att det fanns en skyldighet att offentliggöra
den enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Pressmeddelandet skulle inte ha innehållet
denna skrivelse. Pressmeddelandet i dess helhet följer nedan.

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2019
fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att
vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att
fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens
förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och
verkställande direktören för verksamhetsåret 2018.

Vid årsstämman beslutades vidare att till ordinarie styrelseledamöter
i Precomp Solutions AB (publ) omvälja Reinhold Dånmark, Harriet Lidh,
Stig-Arne Blom och Martin Larsson. Till styrelsens ordförande valdes
Stig-Arne Blom. Till suppleant valdes Martin West.

Det beslutades om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 480 000
kronor samt att arvode till revisorerna ska utgå enligt löpande
räkning. Årsstämman beslutade även att de tre största ägarna ska utse
var sin representant att ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande
ges i uppdrag att under fjärde kvartalet kontakta dessa ägare.
Valberedningen skall utse ordförande inom sig, vilken dock ej får
vara styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa
årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier utan företrädesrätt för
nuvarande aktieägare och med en total maximal ökning med 20% av
nuvarande antal aktier.

För ytterligare information kontakta
Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884,
martin.west@precomp.com

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300,
certifiedadviser@penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/precomp-solutions/r/rattelse--kommunike-fran-...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.