Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-09

Preem AB: Delårsrapport januari-september 2016: Stabil lönsamhet i tredje kvartalet

Preems ackumulerade resultat för de första nio månaderna 2016 blev,
efter finansiella poster och före skatt, 1 680 MSEK (2 500).
Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, minskade till 38
215 MSEK (51 927).

· Den minskade omsättningen beror främst på ett lägre oljepris
jämfört med förra året (41,88 dollar per fat jämfört med 55,31 dollar
per fat) samt lägre produktionsvolymer.

· Råoljepriset har fortsatt variera under det tredje kvartalet och
låg i utgången av september på 48 dollar per fat, vilket är i linje
med utgången för andra kvartalet 2016. Dock har råoljepriset rört sig
drygt 20 % mellan lägsta och högsta noteringen i perioden.

· Preems operativa rörelseresultat, exkluderat pris och
valutapåverkan på lager, blev 1 343 MSEK (3 968) för årets första nio
månader Skillnaden jämfört med föregående år beror framför allt på en
normaliserad nivå på raffinaderimarginalerna och planerade
underhållsarbeten på raffinaderierna.

· Preems produktion, ackumulerat nio månader, minskade till 12 774
(13 802) miljoner kubikmeter vilket är -7 % jämfört med föregående
år.

- Som förväntat är resultatet lägre än rekordåret 2015, och med tanke
på de höga lagernivåer som pressat de internationella
marknadspriserna under 2016 är vi totalt sett nöjda med resultatet,
säger Petter Holland, vd för Preem AB.

Preems försäljning på den svenska marknaden har haft en högre
lönsamhet under de första nio månaderna jämfört med föregående år.
Ökade volymer och högre marginaler hjälper till att stärka
resultatet.

Preem har vidare tecknat avtal med YX Norge om ett kort- och
drivmedelssamarbete. Samarbetet innebär att företagens kunder inom
tung trafik kan nyttja Såifas respektive YX Trucks stationer i båda
länderna. Dessutom kommer Preem Evolution Diesel att introduceras på
den norska marknaden från den 1 januari 2017. Målet är ett drivmedel
med cirka 20 procent förnybart innehåll och som reducerar det fossila
koldioxidutsläppet i Norge med ca 60 000 ton under ett år jämfört med
en standarddiesel.

Preem kommer investera i en ny anläggning för vätgasproduktion vid
raffinaderiet i Göteborg. Den nya anläggningen är en del i ledet att
fördubbla produktionen av förnybar diesel. Investeringen beräknas
till drygt 0,6 Mdkr och anläggningen planeras vara färdigställd under
2018.

För mer information, kontakta:
Preems presstelefon, 070-450 10 01
Helene Samuelsson, kommunikationschef Preem, 070-450 12 22

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Preems två raffinaderier
räknas till de mest moderna och miljöanpassade i Europa med en
raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år.
Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt
trading och varuförsörjning. Vi förädlar och säljer bensin, diesel,
eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner
i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett
rikstäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och
yrkestrafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 900 arbetar vid
raffinaderierna. För helåret 2015 var Preems omsättning 66 miljarder
SEK.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/preem-ab/r/delarsrapport-januari-september-201...
http://mb.cision.com/Main/2349/2145817/601911.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.