Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Preservium Property AB (publ) godkänt för notering på Spotlight Stock Market

Preservium Property AB (publ) ("Bolaget") är ett fastighetsbolag som sedan 19 oktober 2021 äger fastigheterna Täby Vinkelhaken 2 och Huddinge Snickarboden 1 ("Fastigheterna"). De båda Fastigheterna omfattar 31 055 m² respektive 12 106 m² uthyrbar area och består av moderna lokaler anpassade för offentlig arkivverksamhet. Fastigheterna är fullt uthyrda till statliga Riksarkivet och Region Stockholm med en genomsnittlig återstående löptid om 19 år. Bolaget har en bedömd årlig utdelningskapacitet om cirka 6,5 kr per aktie.  

Bolaget har nyligen genomfört en nyemission om 463,5 miljoner kronor som delfinansiering av förvärven av de båda Fastigheterna.

Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.

Notering på Spotlight Stock Market

Preservium Property AB är godkänt för notering på Spotlight Stock Market.
Första dag för handel i aktien beräknas till den 5 november 2021.

Information om aktien
Kortnamn: PRESRV
ISIN: SE0016829790
Första dag för handel: 5 november 2021

Bolagets noteringsmemorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg
Head of Listing, Spotlight Stock Market
+46 70 589 80 07
listing@spotlightstockmarket.com

Författare Cision