Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-09

Prevas: Information från Prevas årsstämma

Moderbolaget och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes
och beslut fattades om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Enligt förslag från bolagets valberedning beslutades att styrelsen
skall bestå av 4 ledamöter. Till styrelseledamöter för tiden intill
nästa årsstämma omvaldes Ulrika Grönberg, Göran Lundin och Bengt-Erik
Lindgren samt nyval av Bengt Engström.

Till styrelsens ordförande valdes Göran Lundin.

Vid årsstämman omvaldes revisionsbolaget KPMG AB med Ove Wallinder som
huvudansvarig revisor fram till årsstämman 2015.

Enligt valberedningens förslag beslutades att ett styrelsearvode för
tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall utgå med 720 000 kronor
till ordförande, 120 000 kronor till vice ordförande och med 90 000
kronor till vardera av övriga ordinarie externa ledamöter utsedda av
stämman. Arvode till revisorerna utgår enligt särskild räkning.

Beslutades att godkänna principer för ersättning till ledande
befattningshavare enligt styrelsens förslag.

Årsstämman utsåg också valberedning inför nästa årsstämma. Denna
består av Bengt Engström, Anders Hallqvist, Jan Karlsson och Göran
Lundin. Valberedningen ska utse en ordförande för sitt arbete som
inte får vara styrelsens ordförande eller styrelseledamot.

Beslutades vidare om att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
nyemission av högst 1 010 236 B-aktier vilket motsvarar ca 10 procent
av samtliga aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i
enlighet med styrelsens förslag. Ett likartat bemyndigande lämnades
vid bolagets föregående årsstämma.

För mer information och uppföljning

Göran Lundin, Styrelseordförande Prevas AB
E-mail: goran.lundin@prevas.se, Mobil: 070-565 52 35,

Karl-Gustav Ramström, President and CEO Prevas AB
E-mail: karl-gustav.ramstrom@prevas.se, Mobil: 070-349 20 90

Andreas Lindahl, CFO Prevas AB
E-mail: andreas.lindahl@prevas.se, Tfn: 021-360 19 34, Mobil: 070-547
08 25

Om Prevas
Med spetskompetens inom inbyggda system och industriell IT bidrar
Prevas med innovativa lösningar som skapar tillväxt. Prevas startade
1985 och är huvudleverantör och utvecklingspartner till ledande
företag inom branscher som Life Science, telekom, fordon, försvar,
energi samt verkstadsindustrin. Kontor finns i Sverige, Danmark,
Norge och Indien med ca 600 medarbetare. Prevas är börsnoterade sedan
1998, NASDAQ OMX nordiska börs Stockholm. För mer information, se
www.prevas.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/prevas/r/information-fran-prevas-arsstamma,c95...
http://mb.cision.com/Main/60/9566314/231165.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.