Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

PREVAS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 17,5 MLN KR 2 KV (NY)

(Tillägg: flera ställen i texten)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 17,5 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (11,3). Resultatet per aktie uppgick till 1:35 kronor (1:14).

Nettoomsättningen uppgick till 313 miljoner kronor (194) och en stor del av ökningen härrör från förvärvet av Evotech-koncernen och minoriteter som genomfördes i början av året, uppger bolaget i sin delårsrapport.

Rörelseresultatet (ebita) blev 29,8 miljoner kronor (14,6) och rörelseresultatet på ebit-nivå uppgick till 28,9 miljoner (14,5).

"Verksamheten har fortsatt haft en positiv utveckling avseende konsultbeläggningen och projektverksamheten. Integrationskostnader för den pågående integrationen av Evotech-förvärvet har belastat resultatet löpande", skriver Prevas.

Bolagets vd Johan Strid betecknar marknadsläget som mycket starkt där flertalet kunder inom alla branscher är mycket aktiva och har stora utvecklingsbehov.

"Efterfrågan spänner sig från förstärkning i kundernas projekt till åtaganden i olika former. Under perioden har internationella kunder hört av sig inom både produktutveckling och produktionsutveckling, vilket vi ser som ett tecken på den starka marknadsposition Prevas har i dag", skriver vd:n.
Författare Direkt-SE