Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

PREVAS: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 24,5 MLN KR 3 KV (3,9)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-konsulten Prevas redovisar ett resultat efter skatt på 24,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (3,9). Resultatet per aktie uppgick till 1:92 kronor (0:43).

Nettoomsättningen uppgick till 253 miljoner kronor (159), motsvarande en ökning om 59 procent.

Rörelseresultatet blev 31,3 miljoner kronor (13,4) och rörelsemarginalen var 11,9 procent (8,4).

I rörelseresultatet ingår 9,6 miljoner kronor avseende en realisationsvinst från avyttringen av Tritech Solutions, uppger bolaget.

"Generellt så är beläggningen god och marknaden fortsatt stark vilket tillsammans med förvärvet av Evotech medfört en god omsättningsutveckling", skriver bolaget.
Författare Direkt-SE