Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-10-29

Pricer 3 kv: Resultatet f skatt blev 14 Mkr (29)

(SIX) Pris- och informationssystemleverantören Pricer
redovisar ett resultat före skatt på 14 miljoner kronor (29) för
det tredje kvartalet 2012.

Rörelseresultatet blev 17 miljoner kronor (26).

Nettoresultatet uppgick till 14 miljoner kronor (27), och
resultatet per aktie blev 0,12 kronor efter utspädning (0,24).

Orderingången var 112 miljoner kronor (144) med en omsättning
på 122 miljoner kronor (166).

Hanna Hoikkala, +46 8 586 163 67
hanna.hoikkala@six-group.se
SIX News

Författare direkt.