Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-05-07

PRICER: Årsstämma den 6 maj 2014

Pricer AB (publ) avhöll årsstämma den 6 maj 2014 varvid 39 procent av
totalt antal röster befanns närvarande genom totalt 66 aktieägare.
Bland annat fattades följande beslut:

Beslut om arvoden
Arvoden till styrelsen fastställdes till totalt 1 250 000 kronor,
oförändrat jämfört med föregående år, fördelade på 450 000 kronor
till ordföranden och 200 000 kronor till övriga ledamöter.

Val av styrelse
Det beslutades om nyval av ledamöterna Hans Granberg, Bernt Ingman, Bo
Kastensson, Joen Magnusson och Jan Rynning. Till styrelseordförande
valdes Bo Kastensson.

Hans Granberg, född 1953, är VD för Investment AB Karlsvik, han är
f.n. ordförande i ett flertal dotterbolag inom samma koncern. Han
äger privat 2.150.000 aktier och via bolag 142.300 aktier i Pricer
AB.

Bernt Ingman, född 1954, är ordförande för G&L Beijer AB. Han är även
styrelseordförande i Schneidlerföretagen AB och styrelseledamot i
Sveriges BostadsrättsCentrum AB. Han var tidigare bl.a. CFO i
Husqvarna AB och Munters AB. Han äger f.n. inga aktier i Pricer AB.

Bo Kastensson, född 1951, valdes till styrelsens ordförande. Han är
tidigare koncernchef i bl.a. Bewator Group AB och Incentive
Development AB och f.n. ordförande i Doro AB, Coromatic Group AB samt
Industrial Advisor i EQT. Han var tidigare styrelseledamot i Pricer
under 2007 - 2013. Han har för närvarande inga aktier i Pricer AB.

Joen Magnusson, född 1951, är vice ordförande i G&L Beijer AB, där han
tidigare var koncernchef. Han var tidigare bl.a. koncernchef i
Skrinet AB. Han var tidigare styrelseledamot i bl.a. Beijer
Electronics AB och Doro AB. Han har f.n. inga aktier i Pricer AB.

Jan Rynning, född 1954, är advokat i advokatfirman G Grönberg
Advokatbyrå. Han är är föreslag som ny ordförande i Lightlab AB och
Cell Impact AB. Han har tidigare styrelseordförande i bl.a. Clock
Provobis AB, Mandator AB, Morphic AB och Enea AB. Han har f.n. inga
aktier i Pricer AB.

Valberedningens utformning
Årsstämman beslutade att godkänna ett alternativt förslag angående
valberedningens utseende och arbete. Valberedningen skall bestå av
styrelsens ordförande, en representant vardera från de tre största
ägarna eller ägargrupperingarna samt en ledamot som är oberoende från
övriga större ägare och företräder Pricers små aktieägare.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare

Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Inrättande av Aktiesparplan
Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag on inrättande av
Aktiesparplan för alla anställda och Prestationsplan för ledning och
nyckelmedarbetare samt, under respektive plan, överlåtelse av egna
aktier, överlåtelse av överblivna egna aktier från tidigare planer,
riktad nyemission och bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
förvärvserbjudande.

Bemyndigande till styrelsen att emittera aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om
nyemission av sammanlagt högst 5 000 000 aktier av serie B. Styrelsen
skall kunna besluta om nyemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt med eller utan bestämmelse om apport. Bemyndigandet
skall endast kunna användas i samband med förvärv av bolag, rörelser,
immateriella rättigheter eller andra tillgångar.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, tf VD Pricer AB, tel. 08 - 505 582 00

I egenskap av utgivare offentliggör Pricer AB enligt lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden informationen i denna pressrelease.
Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdag, 7:e
maj 2014 kl. 09:30.

Pricer erbjuder lösningar för effektivare och säkrare prisinformation
genom elektroniska informationssystem till detaljhandeln. Pricers
system ökar väsentligt nyttan för konsumenterna samt produktiviteten
i butik. Pricer, grundat i Uppsala 1991, är den ledande leverantören
av elektroniska display- och informationssystem till detaljhandeln.
Pricers plattform är baserad på tvåvägskommunikation för att säkra
spårbarhet och effektivt resursutnyttjande. Pricers system leder till
ökad produktivitet i butiken och underlättar för kunderna.

Med den mest kompletta ESL-lösningen har Pricer installationer i över
50 länder och den största andelen av världsmarknaden för ESL-system.
På kundlistan återfinns många av världens främsta butikskedjor och
några av de största detaljhandelskedjorna i Europa, Japan och USA.
Pricer erbjuder, i samarbete med kvalificerade partners, en totalt
integrerad lösning tillsammans med tilläggsprodukter, applikationer
och tjänster.

Pricer AB (publ) är noterat på Nordic Small Cap, OMX. För ytterligare
information, besök gärna www.pricer.com.

Pricer AB (publ) Hemsida: www.pricer.com
Västra Järnvägsgatan 7 Telefon: +46 8 505 582 00
SE-111 64 Stockholm Organisationsnummer: 556427-7993

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pricer/r/arsstamma-den-6-maj-2014,c9580622
http://mb.cision.com/Main/715/9580622/241573.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.