Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-20

PRICER: Delårsrapport Pricer AB januari-juni 2018

Rekordhög orderingång, ökad omsättning, rörelsemarginal och kassaflöde

Andra kvartalet 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 222,0 MSEK (206,7), en ökning med 7
procent jämfört med samma period föregående år

· Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (11,0), vilket motsvarar
en rörelsemarginal om 9,0 procent (5,3)

· Orderingång var 520 MSEK (218), en ökning med 139 procent jämfört
med samma period föregående år

· Orderstocken ökade till 445 MSEK (114), varav merparten förväntas
faktureras innan utgången av 2018

· Periodens resultat uppgick till 28,4 MSEK (7,7)
· Resultat per aktie var 0,26 SEK (0,07)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 51,5 MSEK (-38,2)
Första halvåret 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 402,0 MSEK (381,0), en ökning med 6
procent jämfört med samma period föregående år

· Rörelseresultatet uppgick till 29,1 MSEK (18,3), vilket motsvarar
en rörelsemarginal om 7,2 procent (4,8)

· Orderingång var 708 MSEK (406), en ökning med 74 procent jämfört
med samma period föregående år

· Periodens resultat uppgick till 34,2 MSEK (11,8)
· Resultat per aktie var 0,31 SEK (0,11)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten var 78,3 MSEK (-42,7)
Tillförordnad VD Helena Holmgren kommenterar
Orderingången i kvartalet om 520 MSEK är Pricers högsta någonsin för
ett enskilt kvartal. Vid sidan om ett stort investeringsbeslut från
den amerikanska detaljhandelskedjan Best Buy är orderingången ett
resultat av fortsatt stark efterfrågan på flera marknader såsom
Frankrike, Norge, Belgien och Italien. Utveckling är i linje med den
ökade aktivitet vi känt av på marknaden under en längre tid. Den är
ett resultat av vår konkurrenskraftiga lösning och de investeringar
vi gör i Pricer-systemets förmåga att adressera butiksprocesser
bortom prisuppdateringar, något som svarar väl till de utmaningar
detaljhandeln står inför.

Omsättningen i kvartalet om 222 MSEK motsvarar en tillväxt om 7
procent jämfört med andra kvartalet föregående år. Den höga
orderingången i andra kvartalet har endast marginellt påverkat
kvartalets omsättning utan i stället byggt upp orderstocken inför
kommande kvartal. Leveranstidpunkten av en order styrs såväl av
kundens tidplan för butiksinstallationen som av Pricers
leveransledtid som till viss del är volymberoende. Skalbarheten i
vårt produktions- och leveransled är hög, men vid stora volymökningar
behövs en viss omställningstid för att möta komponenttillförseln.

Orderstocken om 445 MSEK planeras att till största del levereras och
faktureras innan utgången av innevarande år. Detta innebär att
produktions- och leveransaktiviteten kommer att vara hög under det
tredje och fjärde kvartalet med tillhörande temporära ökning av
kapitalbindningen. Mot bakgrund av omsättningsfluktuationerna mellan
kvartal till följd av stora leveransprojekt bör kassaflödet från den
löpande verksamheten främst analyseras över tid och inte för enskilda
kvartal.

Det är glädjande att notera att även rörelseresultatet och
rörelsemarginal förbättrades i andra kvartalet jämfört med
motsvarande period föregående år. Omsättningstillväxt, ökad
bruttomarginal och kontroll över kostnaderna har lett till denna
förbättring. Under de kommande kvartalen förväntar vi oss en press på
bruttomarginalen till följd av mixen i orderstocken kombinerat med
högre priser på vissa standardkomponenter som följer av en nyligen
kraftigt ökad efterfrågan på dessa komponenter från flertalet olika
industrivertikaler.

Vårt ständiga fokus på produktinnovation för att bredda vårt
erbjudande och därmed öka systemets värdeskapande för kunden såväl
som slutkunden genomsyrar hela vår verksamhet och är en av bolagets
framgångsfaktorer. För att svara upp till en ökande efterfrågan har
vi under det andra kvartalet byggt vidare på vår närvaro på ett
flertal marknader, däribland den nordamerikanska, en satsning som vi
avser fortsätta i takt med att vi ser behovet för
butiksdigitalisering öka.

Vi har haft en bra start på året och den höga orderstocken vid
utgången av kvartalet innebär att vi kan se fram mot ett fortsatt
starkt 2018!

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Holmgren, tf VD, Pricer AB: +46 8 505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl.
08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pricer/r/delarsrapport-pricer-ab-januari-juni-...
http://mb.cision.com/Main/715/2578880/881205.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.