Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-28

PRICER: Delårsrapport Pricer AB januari - september 2016

Stärkt rörelsemarginal, kassaflöde och orderingång

Tredje kvartalet 2016

· Omsättning 210,0 MSEK (304,3), en minskning med 31 procent jämfört
med samma period föregående år

· Rörelseresultat uppgick till 29,0 MSEK (31,3) och periodens
resultat till 23,6 MSEK (20,7)

· Kassaflöde från löpande verksamheten förbättrades till 68,8 MSEK
(24,6)

· Orderingång 145 MSEK (119), en ökning med 22 procent jämfört med
samma period föregående år

· Orderstock ca 100 MSEK (130), varav merparten förväntas faktureras
under kvartal 4 2016

· Andreas Renulf har utsetts till ny verkställande direktör och
koncernchef i Pricer AB, med tillträde vid årsskiftet 2016/17.
Charles Jackson som är tillförordnad VD sedan maj i år fortsätter
fram tills att Andreas Renulf tillträder och återgår därefter till
sin roll som vice VD med ansvar för strategi, försäljning och
marknadsföring.

+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Belopp i MSEK om inte annat anges | Kv 3| Kv 3|9 mån|9 mån|Helår|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| | 2016| 2015| 2016| 2015| 2015|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Orderingång | 145| 119| 603| 684| 792|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Nettoomsättning* |210,0|304,3|569,6|686,6|864,8|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Bruttomarginal* |29,7%|21,7%|27,8%|20,8%|21,8%|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelseresultat | 29,0| 31,3| 47,5| 40,4| 47,8|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Rörelsemarginal |13,8%|10,3%| 8,3%| 5,9%| 5,5%|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Kassaflöde från löpande verksamheten| 68,8| 24,6|110,7| 8,7|101,4|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Periodens resultat | 23,6| 20,7| 39,3| 29,1| 37,0|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|Resultat per aktie (SEK) | 0,21| 0,19| 0,36| 0,26| 0,34|
+------------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+

* Se Not 1 i den fullständiga versionen av kvartalsrapporten

Kommentar från t.f. VD Charles Jackson
Under årets tredje kvartal har såväl brutto- som rörelsemarginal
förbättrats jämfört med samma period föregående år. Detta trots att
omsättningen inte nådde upp till den rekordhöga nivå som
rapporterades för motsvarande kvartal förra året. Den stärkta
bruttomarginalen, som även bidrog till en ökad rörelsemarginal, är en
effekt av lägre kostnader i produktionsledet och en gynnsam
produktmix. Tredje kvartalets omsättning utgörs av relativt sett
lägre värde per order fördelat över ett större antal kunder, vilket
även påverkar bruttomarginalen positivt.

Kvartalets orderingång har ökat i jämförelse med motsvarande kvartal i
fjol och var fördelad mellan ett stort antal kunder och flera
geografiska områden, även om Frankrike fortsätter vara den enskilt
största marknaden för Pricer. Vi ser framöver en fortsatt hög
aktivitet från vår befintliga kundbas. Som tidigare rapporterats har
leveranserna till vår norska partner Strongpoint avseende
dagligvarukedjan Bunnpris senarelagts men bedöms påbörjas under
fjärde kvartalet i år. Leveranser till ett antal franchise-butiker
inom den franska dagligvarukedjan Système U påbörjades som förväntat
under årets tredje kvartal vilket bidrog till såväl orderingång som
omsättning. Våra leveranser till denna kund förväntas fortsätta under
såväl 2016 som 2017.

Vi bedömer att avsaknaden av nya stora kundprojekt, i tillägg till den
löpande affären av leveranser till enstaka butiker eller mindre
kundkontrakt, är temporär. Digitaliseringen av detaljhandeln
inkluderar i högsta grad optimerade lösningar för prismärkning, men
utvecklingen involverar också allt fler överväganden för våra kunder
avseende infrastruktur och datasystem som påverkar beslutstiden i
upphandlingarna. Kraven på skalbarhet, hållbarhet och funktionalitet
ökar löpande, något som specifikt gynnar Pricer.

Det tredje kvartalet 2016 präglades av en fortsatt stark efterfrågan i
Frankrike och en fortsatt hög aktivitetsnivå i såväl Europa som i
Nord- och Sydamerika där antalet pilotinstallationer fortsätter att
öka. Det ökande antalet pilotprojekt för butiksdigitalisering stärker
vår bild av att stora upphandlingar de närmaste åren kommer att
inkludera system för digitala hyllkantsetiketter med stöd för
lösningar för såväl uppdateringar av pris och annan information på
hyllkanten som produktpositionering. Dagligvaruhandeln, som idag är
Pricers största segment, kommer att fortsätta vara en del av denna
trend och utgöra en plattform för ökad tillväxt i närliggande segment
som elektronik- och Gör-det-själv-kedjor.

En annan utveckling värd att notera är att vi ser en ökning av
delinstallationer av butiker där handlarna väljer ut en eller flera
sektioner i butiken där informationen av olika anledningar uppdateras
mer ofta och installerar system för digitala hyllkantsetiketter
endast i dessa sektioner. På senare tid har detta resulterat i
affärer som endast omfattar installationer i t.ex. fiskdisken eller i
avdelningen för frukt och grönt. Denna trend belyser behovet av att
använda prisoptimering för att minska avfallet och förbättra
lönsamheten.

Jag är speciellt stolt över vårt starka kassaflöde som resultat av de
strukturella förbättringar vi under senaste året åstadkommit i
produktions- och leveransledet. Det gör oss väl rustade att ta oss an
stora kundprojekt med initialt stora inköp som tidigare har satt
temporär press på likviditeten. Den starkt förbättrade finansiella
positionen ger nu Pricer möjlighet att accelerera produkt- och
tjänsteutvecklingen parallellt med ett fortsatt fokus på sälj- och
marknadsföringsaktiviteter på flertalet strategiska marknader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Charles Jackson, t.f. VD eller Helena Holmgren, CFO, Pricer AB: +46 8
505 582 00.

Denna information är sådan information som Pricer AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016
kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pricer/r/delarsrapport-pricer-ab-januari---sep...
http://mb.cision.com/Main/715/2111004/581829.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.