Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-20

PRICER: GODA FÖRUTSÄTTNINGAR HÖG MARKNADSTILLVÄXT KOMMANDE ÅREN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Pricer ser goda förutsättningar för fortsatt hög marknadstillväxt de kommande åren, med hänvisning till en låg penetrationsgrad i kombination med att prissättningen av varor är en av de mest centrala processerna inom butiksdriften.

Det skriver Pricers vd Helena Holmgren i rapporten för det andra kvartalet.

"Pappersetiketter ersätts av digitala etiketter i växande utsträckning, men trots detta är penetrationsgraden av ESL(Electronic Shelf Label)-system fortsatt mycket låg sett ur ett globalt detaljhandelsperspektiv", skriver hon.

Under andra kvartalet växte Pricers omsättning 35 procent, jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

"Rensat för valutakurseffekter uppgick omsättningstillväxten till 49 procent och från ett volymperspektiv har vi under kvartalet levererat dubbelt så många digitala etiketter som under motsvarande period föregående år", skriver Helena Holmgren.

Omsättningen var fördelad över ett stort antal kunder med bred geografisk spridning och marknadsaktiviteten på samtliga viktiga marknader är fortsatt hög, uppger Pricer-chefen.

Kvartalets orderingång låg i nivå med de tre föregående kvartalen, men ökade med 26 procent jämfört med andra kvartalet föregående år.

"I tillägg till det stadigt växande flödet av små- och medelstora ordrar som genereras av våra lokala säljorganisationer eller genom vårt globala nätverk av återförsäljare, görs löpande avrop på de ramavtal som kommunicerats de senaste åren", skriver Helena Holmgren.

Hon skriver vidare att rörelseresultatet påverkades av en fortsatt press av höga komponent- och logistikkostnader.
Författare Direkt-SE