Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-13

Prime Living: Prime Living (''Prime Living'' eller ''Bolaget'') offentliggör idag ett prospekt med anledning av den planerade noteringen av Bolagets obligation

PRIME LIVING (''PRIME LIVING'' ELLER ''BOLAGET'') OFFENTLIGGÖR IDAG ETT
PROSPEKT MED ANLEDNING AV DEN PLANERADE NOTERINGEN AV BOLAGETS
OBLIGATIONSLÅN 2016/2017 MED ISIN SE0008242572 (''OBLIGATIONSLÅNET'') PÅ
NASDAQ STOCKHOLM

Obligationslånet om 100 000 000 SEK emitterades den 18 april 2016 och löper
med en årlig rörlig STIBOR- ränta (3 månader) +9,0 procent och förfaller
till slutlig betalning i juli 2017.

Prime Living har ansökt om notering av Obligationslånet på
Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag
är den 17 maj 2016.

Med anledning av detta har Prime Living upprättat ett prospekt. Prospektet
har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med
lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet kommer
att hållas tillgängligt via Finansinspektionens ( ) och
Prime Livings ( ) hemsidor samt på begäran i
pappersformat på Prime Livings kontor i Stockholm, Sturegatan 32.

Informationen är sådan som Prime Living AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016 kl.
13:00.

13 maj 2016

För ytterligare information, besök eller
kontakta:
Jan Severa, VD, +46 (0) 708 458 133
jan.severa@primeliving.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Prime Living Pressrelease 2016-05-13.pdf

Om Prime Living
Prime Living utvecklar lönsamma studentbostäder i den nordiska marknaden
med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader.
Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras.
Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler som tillverkas på fabrik
i Kina, transporteras och monteras på plats i Sverige. Idag förvaltar Prime
Living 632 lägenheter på fyra orter och har ytterligare cirka 2 500
lägenheter i pågående och planerad produktion under de kommande fyra åren i
Stockholmsområdet, Göteborg, Öresundsområdet och Karlstad. Prime Living har
option att förvärva 66,65 procent av Modular ML AB.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691
102 15 Stockholm
+46 8 503 015 50

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.