Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Proact IT Group AB: Afa Försäkring moderniserar sin IT från grunden med stöd av Proacts dotterbolag Conoa

När Afa Försäkring moderniserar sin IT från kan systemutvecklingen dramatiskt förkortas från att ta en månad till en timme. Genom att flytta verksamhetssystemen till en containerbaserad plattform blir det möjligt att nå målet. Conoa, som tidigare i år förvärvades av Proact, har haft en nyckelroll i förändringsarbetet.

För att kunna möta verksamhetens krav såg Afa Försäkring ett behov av en modernare IT plattform för sina verksamhetssystem. Därför antogs en ny strategi med målet att skapa en tjänstebaserad IT-arkitektur.

Tillsammans med Conoa har man byggt en helt ny containerbaserad plattform för all systemutveckling. Den nya plattformen ger Afa Försäkring ett mer snabbfotat utvecklingsarbete där förändringar som tidigare tagit månader i stället görs på timmar. Plattformen skapar dessutom helt nya förutsättningar för en smidig övergång till en multicloud-miljö där både egen IT-drift och olika typer av molntjänster kan nyttjas.

Conoa, som numera är en del av Proact, är experter på moderna plattformar som Kubernetes, Cloud Native och containerteknikoch har varit en viktig partner vid arkitektur och implementation av containerplattformen samt för utbildning av Afa Försäkrings ledning, drift och utvecklingsteam. Conoa är även teknisk partner för Afa Försäkring när nya utvecklingsteam och applikationer ska upprättas i plattformen.

- Det är ett stort skifte vi genomför. Conoa har från början varit superviktiga för att vi ska kunna sätta i gång förändringsarbetet och de är fortfarande en väldigt viktig del av den här resan, säger Patrik Grönlund som är chef för IT-infrastruktur och drift på Afa Försäkring.

- Afa Försäkring är ett av flera exempel där både Proact och Conoa har en långvarig och nära relation med kunden. Vi har haft förmånen att arbeta i flera projekt och team på Afa Försäkring genom åren. Vi kan se vilket försprång de skapar sig genom att införa ny teknik och samtidig genomföra rejäla satsningar på utbildning av personal och utveckling av arbetssätt. Det är givetvis även extra kul att vi nu kan hjälpa kunder som Afa Försäkring på ett bredare sätt när vi blivit en del av Proact, säger Thomas Ljungfeldt, kundansvarig för Afa Försäkring och CEO på Conoa.

Referensmaterial

Afa Försäkring case study (https://www.proact.eu/afa-forsakring/?lang=sv)

Let's talk data with Proact talkshow (https://go.proact.eu/letstalk-7)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Danny Duggal, VP Commercial & Communications, Proact IT Group AB, telefon +46 733 566 843, danny.duggal@proact.eu
Thomas Ljungfeldt, CEO, Conoa AB, telefon +46 70 330 35 35, thomas.ljungfeldt@conoa.se 

Författare Cision