Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-20

Proact IT Group AB: Proact redovisar preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019

Proact redovisar idag preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019
som liksom föregående kvartal präglas av utmaningar i Business Unit
West, som inkluderar Belgien, Nederländerna och Tyskland. De
förbättringsåtgärder som under 2019 implementerats i Tyskland,
relaterade till utmaningar inom försäljningen, går enligt plan och
resultatet förbättrades i jämförelse med föregående kvartal. Liksom
föregående kvartal kvarstår utmaningarna i Nederländerna där lägre
marginaler och högre säljkostnader påverkade resultatet. Även i
Business Unit UK var marginalerna lägre än föregående kvartal. I
Business Units Nordics var resultatutvecklingen god i jämförelse med
föregående kvartal.

I jämförelse med föregående kvartal ökade koncernens intäkter till 991
MSEK och justerad EBITA till 49 MSEK där bland annat
säsongsvariationer samt bidrag från förvärvet av PeopleWare gav
positiva effekter. Kvartalets resultat har justerats för
förvärvskostnader om 6 MSEK, till stor del relaterade till förvärvet
av PeopleWare, samt för engångskostnader om 5 MSEK för de
strukturåtgärder i verksamheten som initierades tidigare under året.

För att visa utvecklingen jämförs nedan fjärde kvartalets resultat med
föregående kvartal samt därefter med samma kvartal föregående år.

Preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 (tredje kvartalet 2019)
i korthet:

· Intäkterna ökade med 41% till 991 (701) MSEK. Organiskt ökade
intäkterna med 32% till 928 MSEK.

· Justerad EBITA uppgick till 48,9 (36,9) MSEK, motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 4,9% (5,3%).

· Jämförelsestörande poster om -11,2 MSEK avser kostnader för
förvärv samt strukturåtgärder.

· Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde
om 97 (87) MSEK.

Preliminära siffror för fjärde kvartalet 2019 (fjärde kvartalet 2018)
i korthet:

· Intäkterna ökade med 2% till 991 (967) MSEK. Organiskt minskade
intäkterna med 3% till 928 (954) MSEK.

· Justerad EBITA uppgick till 48,9 (57,7) MSEK, motsvarande en
justerad EBITA-marginal om 4,9% (6,0%).

· Jämförelsestörande poster om -11,2 MSEK avser kostnader för
förvärv samt strukturåtgärder.

· Nya avtal avseende molntjänster har tecknats till ett totalt värde
om 97 (176) MSEK.

"Under kvartalet såg vi en förbättring av resultatet i Tyskland och en
positiv utveckling i PeopleWare, det nyligen förvärvade bolaget i
Nederländerna. Intäkterna från molntjänster ökade med 16% i kvartalet
jämfört med föregående år och vi tecknade nya avtal till ett
kontraktsvärde om 97 MSEK. Vi är inte nöjda med kvartalets resultat,
men våra övergripande mål kvarstår, där våra molntjänster samt
accelererad tillväxt via förvärv är i fokus. Samtidigt måste vi också
lyckas att bibehålla intäkter och marginaler i system-affären med
tillhörande support- och konsulttjänster", säger Jonas Hasselberg, VD
och Koncernchef för Proact IT Group.

Siffrorna är preliminära och ej reviderade av bolagets revisorer.
Ytterligare detaljer kommer att redovisas i samband med bolagets
ordinarie bokslutskommuniké den 6 februari 2020.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jonas Hasselberg, CEO and President, Proact IT Group AB, +46 722 13 55
56, jonas.hasselberg@proact.eu

Jonas Persson, CFO and IR, Proact IT Group AB, tel: +46 733 56 66 90,
jonas.persson@proact.eu

Om Proact
Proact är Europas ledande fristående integratör inom datacenter och
molntjänster. Genom att leverera flexibla, tillgängliga och säkra
IT-tjänster skapar Proact verksamhetsnytta som hjälper företag och
myndigheter att minska risken och sänka kostnaderna, samtidigt som
det ökar rörligheten, produktiviteten och effektiviteten. Vi har
genomfört över 5 000 framgångsrika projekt världen över, har mer än 3
500 kunder och hanterar för närvarande över 100 petabyte information
i molnet.

Proact-koncernen har fler än 1 000 anställda med verksamhet i 14
länder i Europa och i USA. Proact grundades 1994 och moderbolaget
Proact IT Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 1999
under symbolen PACT.

För mer information om Proact, besök oss på www.proact.se
Denna information är sådan information som Proact IT Group AB (publ)
är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 20 januari, kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/proact-it-group-ab/r/proact-redovisar-prelimi...
https://mb.cision.com/Main/299/3011582/1176543.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.