Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-29

Probi: Analysguiden: Strategiska partnerskap för framtida tillväxt

Probiotikabolaget Probi redovisade en minskad omsättning för andra kvartalet men ingick samtidigt flera intressanta partnerskap vilka bäddar för framtida tillväxt.

Lägre försäljning i USA sänkte lönsamheten i Q2
Probis omsättning i Q2 2021 minskade 3% valutajusterat och 12% nominellt till 158 mkr (180). Region Americas låg bakom en stor del av denna utveckling och här minskade omsättningen 5% valutajusterat och 17% nominellt. Detta förklaras av ett fåtal av Probis större kunder där försäljningen uteblivit till följd av senarelagda ordrar, men även på förändringar i kunders produktportföljer. Att Probi i mångt och mycket är ett B2B-bolag är viktigt att ha i åtanke, då försäljningsutvecklingen kan vara ojämn från kvartal till kvartal.

Nya strategiska partnerskap för framtida tillväxt
Under Q2 ingicks ett partnerskap med Oriflame kring en ny produkt baserad på Probi Digestis. Man initierade även ett nytt forskningssamarbete fokuserat på vaginal hälsa med estniska CCHT. Efter Q2 genomfördes en investering i nyzeeländska Blis Technologies i samband med ett strategiskt partnerskap där Probi investerar 56 mkr. Blis kommer bli en stark partner för Probi i region APAC och på sikt uppges samarbetet kunna ge 60-65 mkr i årlig försäljning.

Globala trender driver marknaden för probiotika
Flera globala trender ger ökad efterfrågan på Probis produkter och världsmarknaden för probiotiska kosttillskott väntas växa 20% till 2025 från EUR 5,9 miljarder 2020. Starka trender som driver framtidens marknad för probiotika är nya användningsområden, en allt äldre befolkning, nya distributionskanaler, samt ett ökat intresse för hälsa och hållbarhet.

Viss justering av estimat och riktkurs
Probis finansiella mål är att fördubbla omsättning inom 5-7 år, samt att hålla en EBITDA-marginal på minst 29%. Kompletterande förvärv och samarbetsavtal kommer att vara en central del i bolagets tillväxtstrategi, och då bolaget har en stark kassa finns resurser till förvärv och samarbeten. De samarbeten som Probi initierat under Q2 är exempel på den typ av initiativ som kommer bära frukt kommande år. Vi justerar våra estimat efter den långsammare utvecklingen i USA, och sänker vår riktkurs något till 500 kr (tidigare 550 kr).

Läs hela analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-probi-strategiska-partnerskap-framtida-tillvaxt)

Författare Cision