Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Probi: Probis årsstämma 2014

På Probis årsstämma den 29 april 2014 i Lund beslutades bland annat
följande:

· Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelsens förslag
till vinstutdelning för verksamhetsåret 2013 med 0,75 kr per aktie.
Avstämningsdag fastställdes till den 5 maj 2014.

· Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

· Styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter.
Omval gjordes av styrelseledamöterna Benedicte Fossum, Mats Lidgard,
Per Lundin, Declan McFadden, Jan Nilsson och Eva Redhe Ridderstad.
Nyval gjordes av Jörn Andreas. Till styrelseordförande omvaldes Per
Lundin. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

· Styrelsearvodet beslöts uppgå till totalt 1 200 000 kr, varav 300
000 kr till ordföranden och 150 00 kr till var och en av de övriga
ledamöterna.

· Omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB med
Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor.

· Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare godkändes.

· Probis valberedning ska bestå av tre ägarrepresentanter och
stämman utsåg Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jimmy Bengtsson
(Skandia Liv) samt Bengt Jeppsson (Professor på enheten för kirurgi
vid Lunds universitet.

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig
www.probi.se.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen
om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723
86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar
effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin
forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och
immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än
30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-,
hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och
Consumer Healthcare. Probi omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie
är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500
aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/probi/r/probis-arsstamma-2014,c9576853
http://mb.cision.com/Main/1556/9576853/238833.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.