Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Proffice 4 kv: Resultatet uppgick till -18 Mkr (59)

(SIX) Bemanningsföretaget Proffice redovisar ett resultat
efter finansnetto på -18 miljoner kronor (59) för det fjärde
kvartalet 2012.

Rörelseresultatet blev -14 miljoner kronor (55) och
nettoresultatet uppgick till -5 miljoner (37) motsvarande -0,06
kronor per aktie (0,45) efter utspädning.

Resultatet belastas med engångsposter om -50 miljoner kronor
relaterat till ett åtgärdsprogram.

Nettoomsättningen uppgick till 1.199 miljoner (1.284).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,30 kronor för 2012
(1,10).

Arvid Raa, +46 31 350 64 78
arvid.raa@six-group.se
SIX News

Författare direkt.