Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-19

Proffice: Ser hårdare marginalpress i dag än 2008/2009 - VD

(SIX) Marginalpressen i bemanningsbranschen är hårdare än
under krisen 2008 och 2009. Men efter det genomförda
besparingsprogrammet har Proffice nått en kostnadsnivå där
bolaget är lönsamt i det nuvarande marknadsläget.

Det säger Proffices vd Lars Kry vid en press- och
analytikerträff.

"Vi har nått en nivå där vi är hyggligt lönsamma med det
marknadsläge som är nu", säger Lars Kry och tillägger att
marknaden troligtvis kommer att vara oförändrad under det
närmaste halvåret.

"Vi ser ingen ljusning under årets första halvår, men inte
heller en nedgång. Vi talar om i stort sett oförändrade nivåer
mot de i december".

Samtidigt upplever Lars Kry att marginalerna pressar
tydligare än under krisen 2008 och 2009.

"Konjunkturen hanterar vi, men marginalpressen är mer
bestående", förklarar vd:n.

Proffice har som mål att växa med 5 procent mer än marknaden
och att nå en ebita-marginal om minst 6 procent.

"Om vi når det under 2013? Nej, åtminstone inte när det
gäller ebita-marginalen", säger Lars Kry.

Lars Kry anser att det politiska klimat i Sverige är mer
positivt än förut. Som exempel nämner han det nya förslaget från
Socialdemokraterna där mer samarbete mellan Arbetsförmedlingen
och privata aktörer efterlystes.

"Det är jättepositivt för oss. Vi vet att Alliansen är
intresserade av det här också", säger Lars Kry.

"Arbetsförmedlingen får 77 miljarder varje år. Vi tar gärna
en del av den kakan".

Mattias Magnusson
mattias.magnusson@six.group.se
SIX News

Författare direkt.