Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-29

Proffsig stämma i Electrolux Professional

Den 28 april höll Electrolux Professional sin första ”riktiga” stämma. Det unga bolaget, som knoppades av från Electrolux, mitt under brinnande pandemi lockade ett sextiotal aktieägare till hotell Courtyard by Mariott.

Bolaget som fick en riktig mardrömsstart på sin börsresa när man noterades den 23 mars 2020, nästan på dagen när det stora pandemi-börsraset var som värst, har sedan tagit en gruvlig revansch och utklassat såväl börsindex som sin ”mamma” Electrolux. Totalt har aktien stigit över 200% sedan introduktionen.

Bolaget har även levererat på fundamental nivå och har haft en fin utveckling i affären, särskilt efter det att världen började öppna upp igen. Dagarna innan levererade bolaget också en kvartalsrapport för första kvartalet som var klart över marknadens förväntningar, särskilt när det kom till vinsten.

Stämman inleddes av bolagets ordförande Kai Wärn som snart lämnade över klubban till den valda stämmoordföranden Eva Hägg som sedan med van hand lotsade deltagarna igenom stämman. Hon berättade inledningsvis att bolaget på förhand fått in poströster som räckte för alla beslut, men att man ändå systematiskt kommer att gå igenom hela stämman punkt för punkt.

Efter sedvanlig formalia höll först styrelseordförande Kai Wärn ett kortare anförande och sedan bolagets revisor innan Vd äntrade scenen. Anförandet hölls på engelska och för de som önskade fanns det översättning att tillgå genom simultantolkning.

Vd presenterade det framgångsrika gångna året och den gynnsamma starten på innevarande år. De förvärv som gjorts integreras bra och mycket pekar åt rätt håll. För att kompensera för fortsatta kostnadsökningar aviserade han, vilket även nämndes i kvartalsrapporten, att ytterligare prisökningar och tillägg gentemot kund var att vänta från och med den första maj. Aktiespararnas representant, Sverre Linton, valde därför att ställa fråga på ämnet: Hur stora prisökningar kan kunderna räkna med från och med nästa vecka? Och hur stora prisökningar klarar marknaden av?

På den första frågan svarade Vd att det rör sig om låga, ensiffriga ökningar och på den andra frågan löd svaret ”Ja, det undrar jag också”, detta följdes dock av ett resonemang om att det är svårt att veta då kunderna drabbas av prisökningar på många olika håll just nu. Samtidigt var hans bild att de inte var alltför priskänsliga så länge kvaliteten på produkt och leverans var hög.

Aktiespararna tolkar svaret som att bolaget tror, eller hoppas, att det ska finnas marginal för ytterligare prisökningar vid behov.

De fick även fråga från en annan aktieägare om sin miljörating som är B, varför inte ett A? Svaret var att det var första gången bolaget var med i rating och då är B väldigt bra. Särskilt då Vd inte kunde komma på en enda konkurrent som hade A. Självklart har man dock ambitionen att bli bättre.

Efter frågestunden följde besluten i rask takt. Styrelsen valdes om och en utdelning om 0,5 kr per aktie klubbades. Efter en knapp timme var stämman färdig.

Bevakare och skribent: Sverre Linton

Författare Bolagsbevakningen