Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-13

ProfilGruppen: ProfilGruppen offentliggör prospekt för företrädesemissionen

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för
legala restriktioner.

Prospekt avseende företrädesemissionen i ProfilGruppen AB (publ) har
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu
tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se/koncern fliken
Investerare, samt på Remiums hemsida www.remium.com.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas
informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning.

Tryckta prospekt och anmälningssedlar kan kostnadsfritt beställas via
e-post; emissioner@remium.com eller per post på adress Remium Nordic
AB, Att: ProfilGruppen, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm.

Tidplan för nyemissionen
17 juni 2014 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen

19 juni - 30 juni Handel med teckningsrätter

19 juni - 3 juli Teckningsperiod

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i ProfilGruppen. Inbjudan
till berörda personer att teckna aktier i ProfilGruppen kommer endast
att ske genom det prospekt som ProfilGruppen offentliggjort den 13
juni 2014.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

______________________________________________

För mer information, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av
kundanpassade profiler och komponenter i aluminium. Aktuell
information och foto för fri publicering finns på
www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar,
noteringsavtal och föreskrifter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2014 kl 13.00.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/profilgruppen/r/profilgruppen-offentliggor-pro...
http://mb.cision.com/Main/2130/9601371/256379.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.