Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-08

ProfilGruppen: ProfilGruppens nyemission övertecknad

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där
distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för
legala restriktioner.

Vid extra bolagsstämma i ProfilGruppen den 11 juni 2014 beslutades att
godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt
för befintliga aktieägare. Aktieteckning löpte under perioden 19 juni
- 3 juli 2014.

Nyemissionen är avslutad och har övertecknats. 98,3 procent av de
erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och 1,7
procent av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som anmält
önskemål om att teckna ytterligare aktier utöver vad de tecknat med
stöd av teckningsrätter. Totalt har sådana önskemål mottagits
motsvarande 91,0 procent av antalet aktier i emissionen.
Emissionsgarantierna har därför inte behövt tas i anspråk.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har
skett i enlighet med de principer som angivits i det prospekt som
upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjordes den
13 juni 2014, dvs. i proportion till antalet utnyttjade
teckningsrätter. Besked om sådan tilldelning kommer inom kort att
skickas till dem som tilldelats aktier. Remium Nordic har agerat
emissionsinstitut i transaktionen och tagit fram underlag för
tilldelning.

Genom nyemissionen tillförs ProfilGruppen AB 41,9 MSEK före
emissionskostnader. Aktiekapitalet kommer att öka med 12,3 MSEK från
24,7 MSEK till 37,0 MSEK och antalet aktier kommer att öka med 2 466
258 från 4 932 517 aktier till 7 398 775 aktier när nyemissionen
registrerats hos Bolagsverket.

De nya aktierna förväntas börja handlas på NASDAQ OMX Stockholm
omkring vecka 32 2014.

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering
eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen
i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller
reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller
skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan
utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har
registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States
Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller
värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i
USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt
eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag
från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med
värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan
jurisdiktion i USA.

__________________________________________

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kåre Wetterberg, tf VD och Koncernchef
Mobil 070-656 40 14
E-post: kare.wetterberg@profilgruppen.se

Peter Schön, CFO
Mobil 070-339 89 99
E-post: peter.schon@profilgruppen.se

ProfilGruppen AB i småländska Åseda är en helhetsleverantör av
kundanpassade profiler och komponenter i aluminium.

Aktuell information och foto för fri publicering finns på
www.profilgruppen.se.

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar,
noteringsavtal och föreskrifter.

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2014 kl 08.00.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/profilgruppen/r/profilgruppens-nyemission-over...
http://mb.cision.com/Main/2130/9614197/265147.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.