Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-20

Profilgruppens bästa resultat någonsin - investerar stort

wysiwyg_image

Över hundra aktieägare slöt upp på årsstämman i Folkets Hus i småländska Åseda där det rådde feststämning. Profilgruppen slår nya rekord vad gäller både försäljning och resultat.

I sitt vd-tal till stämman framhöll Profilgruppens vd, Per Thorsell, att 2017 blev ett rekordår för Profilgruppen med en försäljning på nästan 1,4 miljarder och ett rörelseresultat på över 100 miljoner kronor.

Leveransvolymerna steg med 15 procent och marknadsandelen i Sverige har växt till 24 procent.

I samband med årsstämman presenterade bolaget sin kvartalsrapport som även den visar såväl försäljnings- som lönsamhetsrekord.

Dessutom publicerades ett investeringsbeslut om en ny presslinje för aluminiumprofiler i Åseda som beräknas tas i drift runt årsskiftet 2019/2020. Investeringen beräknas uppgå till 310 miljoner kronor.

Aktiespararnas bolagsbevakare, Jan-Åke Karlsson, gratulerade Profilgruppens styrelse, ledning och de drygt 400 anställda till det bästa året i företagets historia och noterade att utdelningen föreslås öka till 4.50 kronor per aktie.

Jan-Åke Karlsson presenterade Aktiespararnas kärnfrågor för 2018, varpå han ställde två frågor kring ökningstakten i immateriella tillgångar och kundfordringar som besvarades av vd.

Aktiespararna framförde även kritik då flera styrelseledamöter inte äger aktier i bolaget.

Styrelseordföranden, Kåre Wetterberg, delade Aktiespararnas syn att det är eftersträvansvärt att så många anställda som möjligt uppmuntras bli aktieägare i det egna bolaget, i synnerhet styrelseledamöter och ledande befattningshavare.

Författare och bevakare: Jan-Åke Karlsson

Bild: Styrelseordförande Kåre Wetterberg, Jan-Åke Karlsson och VD Per Thorsell.

Författare Bolagsbevakningen