Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

PROGNOS: KPIF-INFLATION SJUNKER TILL NOLL I APRIL - INF (OMS)

(sändes första gången 8/5)

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha fortsatt att sjunka
brant i april, tyngd främst av fortsatt fallande energipriser men också till
följd av vikande efterfrågan i en virussmittad ekonomi.

Det framgår av Infronts prognosenkät.

KPIF-inflationen väntas sjunka till 0,0 procent i april, från 0,6 procent i
mars, vilket i så fall skulle tangera bottennoteringarna från i september och
december 1998. KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, väntas samtidigt
sjunka till 1,3 procent från 1,5 procent. Det måttet visade en lägre
ökningstakt (1,0 procent) i mars 2017.

Utfallen i mars var långt under de 1,4 respektive 1,8 procent som var
Riksbankens prognoser i den penningpolitiska rapporten i februari, men
åtminstone marginellt över de 0,5 respektive 1,4 procent som var
analytikernas konsensusprognos.

I den rapport som Riksbanken publicerade i samband med det penningpolitiska
mötet i april redovisades inga egentliga nya prognoser, endast två scenarier
som Riksbanken inte ville bedöma sannolikheten för. Inflationsbanorna i dessa
scenarier redovisades inte för enskilda månader, endast kvartalsvis.

Prognoserna i de båda scenarierna börjar skilja sig åt först för det tredje
kvartalet, för det andra kvartalet pekar banorna i båda scenarierna mot att
KPIF-inflationen sjunker till 0,44 procent, från 0,93 procent under första
kvartalet, medan KPIFXE-inflationen väntas sjunka till 1,6 procent, från 1,73
procent.

Ekonomerna fokuserar i sina prognoser för aprilinflationen på de markant
fallande energipriserna, men också på svårigheterna att bedöma hur SCB
beräknar prisutvecklingen för varor och tjänster som för närvarande inte
säljs.

"Fallande elpriser och kollapsande oljepriser fortsätter att tynga inflationen
och vi misstänker att KPIF-inflationen föll till 0 procent i april", skriver
Anders Bergvall, ekonom på Handelsbanken, i ett kundbrev, och tillägger att
KPIFXE-inflationen samtidigt väntas ha sjunkit till 1,3 procent.

Han påpekar samtidigt att inflationsutfallen är betydligt mer osäkra än
vanligt, på grund av covid-19 men också på grund av SCB approach till priser
för varor och tjänster som inte längre konsumeras.

SCB meddelade i början av april att den pågående pandemin riskerar att leda
till att många butiker stänger och att flera varor och tjänster inte längre
kan köpas. SCB såg inga särskilda risker för insamlingen av priser så länge
det sker en försäljning, men i de fall som insamling av prisuppgifter inte
längre är möjlig så kommer SCB använda alternativa insamlingsmetoder så långt
som möjligt.

"I första hand handlar det om webbinsamling och telefonintervjuer. I sista
hand kommer prisutvecklingen för liknande produkter eller produkter som finns
kvar på marknaden användas för att stärka upp underlaget", skrev SCB den 8
april.

Om antalet priser för en vara eller tjänst blir så litet att SCB inte bedömer
kvaliteten som tillräcklig kommer dock ytterligare justeringar att krävas.

Enligt SHB:s Anders Bergvall innebär det att vissa detaljer i KPI, som priser
för utrikes resor, inte säger någonting om den faktiska inflationen.

Även Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea, konstaterar att inflationen
för närvarande är svår att mäta givet att det inte är klart vilka priser SCB
kommer använda för tjänster som för närvarande inte säljs. Han fastlår ändå
att "inflationstrycket är lågt och fallande".

En varugrupp som väntas ha dämpat nedgången i inflationen i april är dock
matpriserna, som enligt Nordea kan ha stigit med närmare 4 procent jämfört
med i april 2019. I så fall den kraftigaste uppgången för matpriserna sedan
2008.

Ekonomerna på Danske bank har också dragit upp matpriserna i april något
jämfört med en tidigare prognos. Coronapandemin har orsakat en viss brist på
till exempel grönsaker.

Danske-ekonomerna noterar samtidigt att den metod som SCB föreslagit för att
ersätta utvecklingen av flygpriser med den övergripande inflationstakten
faktiskt ger än något lägre bana än bankens ursprungliga prognos.

"Oaktat detta så bör rimligen coronarestriktionerna utgöra en nedåtrisk för
prisbildningen i många andra sektorer (hotell/restaurang,
besöksnäring/kultur, vissa delar av detaljhandel och tjänstesektor). Eftersom
det är omöjligt att uppskatta effekten av detta väljer vi att betrakta det
som att riskbilden är tiltad på nedsidan", skriver Danske-ekonomerna.

SCB publicerar KPI för april onsdagen den 13 maj, klockan 9.30.

Bild: prognoser över inflationen

---------------------------------------
Per-Anders Degerman +46 8 5191 7936

Nyhetsbyrån Direkt

---------------------------------------
Fredrik Gustavson

Infront Data

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.