Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-12

PROGNOS: KPIF-INFLATION STEG TILL 2,1% I MAJ - SME (OMS)

(sändes första gången 8/6)

STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha stigit över
Riksbankens 2-procentsmål i maj, för första gången sedan i september i fjol.
KPIF-inflationen skulle i så fall också vara något högre än vad Riksbanken
räknade med i april, men kanske inte av de skäl som banken skulle önska.

Det framgår av SME Direkts prognosenkät bland sju analytiker.

I april sjönk KPIF-Inflationen till 1,9 procent från 2,0 procent i mars,
vilket var i linje med vad som väntades enligt SME Direkts prognosenkät och
även i linje med Riksbankens prognosbana från i april.

Nu spås KPIF, enligt snittet i SME Direkts enkät, ha stigit 0,3 procent mellan
april och mars, och ha stigit 2,1 procent jämfört med motsvarande månad i
fjol.

KPIF-inflationen exklusive energi, som är det mått som kanske är viktigast för
Riksbanken för närvarande, fortsatte ned till 1,4 procent i april från, då
överraskande låga, 1,5 procent i mars. Det var dock i linje med vad
Riksbanken väntade i april och högre än de 1,3 procent som väntades enligt
SME Direkts enkät

Nu i maj väntas KPIF exklusive energi ha stigit med 1,5 procent i årstakt.

Inflationstakten mätt som KPI väntas ha varit oförändrad på 1,9 procent i maj
jämfört med i april.

Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den
26 april, pekar mot en KPIF-inflation på 2,0 procent i maj (egentligen 1,95)
och en KPI-inflation på 1,8 procent (1,83). KPIF-inflationen exklusive energi
väntas enligt Riksbanken ligga på 1,6 procent (1,56).

SEB räknar med att KPIF-inflationen stiger till 2,1 procent i maj, främst
beroende på högre energipriser, och baserat på terminspriser (främst på el)
bedömer banken nu att KPIF-inflationen kommer att ligga över Riksbankens
2-procentsmål fram till mars 2019.

"Delar av de stigande elpriserna förklaras av det för närvarande torra
väderförhållandena, och terminspriserna antyder att elpriserna kommer att
dämpas i mars 2019", skriver Olle Holmgren, ekonom vid SEB, i ett
marknadsbrev.

Han tillägger att exklusive energi så är inflationsbilden framöver mer
blandad; den svaga kronan väntas motverka en del av nedåttrycket på priserna
från livsmedelsinflationen till följd av låga internationella priser och
baseffekter från stora prisökningar förra året. Samtidigt syns tecken på
stigande pristryck i vissa undersökningar. Däremot väntas baseffekter från
förra sommarens höga tjänstepriser verka i motsatt riktning, vilket väntas
leda till att tjänsteprisinflationen sjunker ytterligare.

Preliminära inflationsdata för maj från euroområdet gav vägledning om stigande
energipriser; HIKP-inflationen steg från 1,2 procent i april till 1,9 procent
i maj, vilket var väl över väntade 1,6 procent.

Detta berodde främst på att energiprisinflationen steg från 2,4 procent i
april till 6,1 procent i maj. Men även kärninflationen steg i maj, till 1,1
procent från 0,7 procent i april, vilket var högre än väntade 1,0 procent.

Ekonomerna på Swedbank räknar också med att KPIF-inflationen har stigit till
2,1 procent i maj, främst på grund av högre energi- och livsmedelspriser.
Enligt deras prognos toppade dock inflationen i maj för att senare avta
något.

De noterar att skillnaden mellan de båda inflationsmåtten därmed kommer att
vidgas, en utveckling de räknar med kommer att accentuera de närmaste
månaderna.

"Detta är delvis en baseffekt efter fjolårets prisökningar på bland annat
paketresor och på administrativa tjänster som var av tillfällig karaktär.
Diskrepansen mellan KPIF och KPIF exklusive energi ökar till 0,6
procentenheter i maj, men skillnaden kommer gradvis att minska under de
närmaste månaderna", skriver Swedbank-ekonomerna i ett marknadsbrev.

De påpekar samtidigt att även Riksbanken räknar med en avtagande
inflationstakt framöver, men först efter juni.

Nordea, som också ser en KPIF-inflation på 2,1 procent i maj, tror dock att
höga energipriser kan lyfta KPIF-inflationen till 2,3 procent i juni, och att
energipriserna då bidrar med 0,8 procentenheter eller mer.

Bankens chefsanalytiker, Torbjörn Isaksson skriver också i ett kundbrev att
den svagare kronan kan lyfta KPIF-inflationen även framöver, vilket kan öka
spekulationerna om en räntehöjning från Riksbanken.

"Men mycket tyder på att detta inte kommer att vara tillräckligt för att en
räntehöjning ska ligga i korten. Delvis beroende på att det underliggande
pristrycket är måttligt och energipriserna är volatila, delvis beroende på
att effekterna av den svaga kronan är temporära", skriver han, och tillägger
att Nordea ser en första räntehöjning från Riksbanken i slutet av 2019.

Även Danske Bank räknar med att KPIF-inflationen steg till 2,1 procent i maj,
drivet av mat och energipriser. De vill dock närstudera inflationens
sammansättning, och då kanske främst tjänsteprisinflationen, exklusive
bostäder, som till största delen är inhemsk.

Den har "i princip halverats sedan toppen på 4,0 procent i juli 2017 till 2,1
procent i april. Detta är knappast något som Riksbanken är nöjd med och
sätter fingret på problematiken att lönetrycket är för lågt", skriver
chefekonomen Michael Grahn i ett kundbrev.

SCB publicerar KPI-statistiken för maj torsdagen den 14 juni klockan 9.30.

Bild: SME:e prognossammanställning

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.